มาดูเรื่องของรั้วกับบ้านกันครับ…

รั้วบ้านรั้วบ้านเป็น องค์ประกอบหนึ่งในบริเวณบ้านที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ เป็นสัญลักษณ์ของการแสดงอาณาเขต และยังใช้ป้องกันลมพายุอันจะพัดมาปะทะกับตัวบ้านได้อีกด้วย

ฮวงจุ้ยมีหลักเกณฑ์ในการก่อสร้างรั้วบ้านที่ดีไว้ว่า ไม่ควรก่อสร้างรั้วให้ทึบและสูงเกินไปจนบดบังตัวบ้าน เพราะผู้อยู่อาศัยภายในบ้านจะรู้สึกเสมือนกับถูกกักขัง ผลกระทบที่ตามมาคือ ความรู้สึกขาดอิสระ และไม่ควรก่อกำแพงรั้วให้อยู่ชิดกับบ้านมากเกินไป จะทำให้รู้สึกอึดอัด

จากบทบัญญัติฮวงจุ้ยหากพิจารณาตามเหตุผลจะเห็นว่า รั้วบ้านเป็นตัวแปรสำคัญของสภาพแวดล้อมรอบบ้าน

หากแนวรั้วโปร่งจะทำให้กระแสลมพัดผ่านบริเวณบ้านได้ จะช่วยระบายความร้อนจากแสงแดดที่สะสมอยู่ภายในบริเวณบ้านออกไป ทำให้อุณหภูมิรอบๆ บ้านเย็นลง

รั้วบ้านโปร่งและมีระยะห่างจากตัวบ้านพอสมควร กระแสลมธรรมชาติจะพัดผ่านเข้าออกจากตัวบ้านได้อย่างสะดวกครับ

fence and home

ในบ้างครั้งการมีรั้วที่โปร่ง คนภายนอกสามารถมองเข้ามาได้ คุณอาจรู้สึกไม่เป็นส่วนตัว

แต่หากมองในอีกแง่มุมหนึ่ง การมีรั้วบ้านที่โปร่งนั้นเท่ากับเป็นการแสดงตัวต่อชุมชนว่าตนเองไม่มีนอกมี ในปิดบัง หรือทำทุจริตผิดกฏหมายอยู่ภายในบ้าน และยังเป็นการเปิดครอบครัวสู่สังคมภายนอกอีกด้วย

fence and home