ประตู หรือ มึ้งโหว

ประตูบ้านที่เป็นทางเข้าออกของอาคาร จัดว่าเป็นฮวงจุ้ยที่สำคัญมากๆ แห่งหนึ่งของตัวบ้านครับ

ประตูบ้านจะมีความเกี่ยวพันกับโชคเคราะห์ ดังนั้นหากประตูดีก็จะนำพลังที่ดีเข้าสู่ตัวอาคาร

หลักการดูประตูเข้าออกจะมีดังต่อไปนี้

1. ประตูใหญ่ควรทำเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ถ้าตั้งอยู่ทางทิศใดก็ควรหันไปทางทิศนั้น จะหันเอียงไปทางอื่นที่ไม่ใช่ที่ตั้งไม่ได้ เช่น ประตูตั้งอยู่ทางทิศใต้ก็ต้องหันหน้าสู่ทิศใต้ ถ้าตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกก็ต้องหันหน้าไปทางทิศตะวันออก เป็นต้น

2. ขนาดของประตูต้องพอเหมาะกับตัวบ้าน และพื้นที่บ้าน ถ้าหากบ้านเล็กแต่ประตูใหญ่ มีขนาดกว้างเกินไป ย่อมไม่เหมาะสม ประตูหน้าหลังควรสอดรับเหมาะกัน ประตูรองไม่ควรใหญ่กว่าประตูหลักด้านหน้า

3. สลักหรือกลอนประตูต้องมั่นคงแน่นหนา เสาหลักทั้ง 2 ของประตูใหญ่ต้องตั้งตรงมั่นคง หากใช้ไม้สร้างเสาก็ต้องเลือกไม้ชั้นหนึ่ง ทนทานแข็งแกร่ง

4. อาคารสูงบางแห่งมักแขวนไฟหรือติดตั้งโคมไฟไว้หน้าประตูใหญ่ มีส่วนช่วยด้านฮวงจุ้ย แต่ต้องดูว่าฝาครอบโคมไฟไม่ชำรุด หากมีรอยแตกร้าวต้องรีบซ่อมแซม

ข้อควรระวังเกี่ยวกับประตู

1. ประตูที่เปิดมาตรงกับเสาไฟฟ้า หรือมีต้นไม้ใหญ่ หรือไม้เหี่ยวเฉา จะก่อให้เกิดพลังในทางไม่ดี สกัดกั้นโชคลาภ (หยาง) ทำลายสุขภาพและเงินทอง

2. ประตูไม่ควรตั้งตรงกับมุมบ้านอื่น เปรียบเสมือนกับการหันเข้าหาคมมีด ส่งผลเสียต่อสุขภาพของคนในบ้าน

3. ประตูใหญ่ไม่ควรหันหาทางตัน พลังโชคลาภจะเข้าสู่ตัวบ้านไม่สะดวก อากาศถ่ายเทลำบาก

4. ด้านหน้าประตูอย่าอยู่ตรงกับวัดวาศาลเจ้า โบสถ์ สุสาน เพราะมีพลังอิม (หยิน) รุนแรง

5. ความสูงของประตูรั้วควรให้อยู่ในระดับเดียวกับกำแพง ประตูที่สูงกว่ากำแพง มักจะใช้กับสถานที่ราชการ เพื่อให้ผู้คนที่ผ่านเข้าออกประทับใจ ในสัญลักษณ์แห่งอำนาจ

6. ประตูไม่ควรหันเข้าหาภูเขาหรือหุบเขา โดยเฉพาะเขาลูกใหญ่หรือบ้านที่ตั้งอยู่บนทางลาดภูเขา จะทำให้มีเคราะห์ครับ