ประตูหน้าบ้านตรงกับบันได!

บันไดเป็นตัวเชื่อมโยงพลังของชี่ระหว่างพื้นบ้านแต่ละชั้น และยังเป็นตัวสร้างความเคลื่อนไหวเกิดการเคลื่อนที่ของพลังงาน

บันไดซึ่งเป็นทางผ่านจากชั้นหนึ่งไปสู่อีกชั้นหนึ่ง มันเป็นช่องการขึ้นลงของชี่และทำให้ชี่กระจายไปตลอดทั้งชั้นอย่างทั่วถึง ตำแหน่งของบันไดจึงส่งผลต่อโชคลาภและความสามัคคีของครอบครัว

ชี่เปรียบได้กับน้ำ… มันไหลลงจากระดับสูงลงสู่ระดับต่ำได้ง่าย แต่ชี่เคลื่อนไหวไม่เหมือนน้ำในแง่ว่ามันลอยขึ้นสูงได้ด้วยครับ มันจะไปตามกระแสการเคลื่อนไหวของกิจกรรมที่เกิดจากแบบแผนของพลังงานของระดับถัดไป

ดังนั้น หากประตูบ้านตรงกับทางขึ้นลงบันได จะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ครอบครัวสั่งสมความมั่งคั่งร่ำรวยได้ยาก เพราะชี่ที่ดีจะไหลผ่านออกนอกประตูอย่างรวดเร็ว

door ladder opposite

อีกกรณีหนึ่งหากเปิดประตูเข้ามาแล้วเจอกับบันไดถึงแม้ไม่เป็นทางขึ้นลง แต่ก็จะส่งผลให้ผู้พักอาศัยมักอยู่ไม่ติดบ้าน

door ladder opposite

สำหรับวิธีการแก้ไขหากไม่สามารถเปลี่ยนตำแหน่งทางเข้าออกตรงที่กับบันไดได้ ควรหาฉากหรือตู้มากั้นขวางไว้ เพื่อป้องกันไม่ให้ชี่สูญเสียออกมานอกบ้าน