ประตูห้องครัวตรงกับสุขา

เรื่องของห้องครัวมีประเด็นที่น่าสนใจอีกอย่างนั่นก็คือ เรื่องของประตูห้องครัวตรงกับประตูห้องน้ำหรือสุขา

ตำราฮวงจุ้ยให้เหตุผลว่าห้องทั้งสองไม่สมควรประจันหน้าและมีประตูตรงกันนั้น เนื่องมาจากธาตุน้ำซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของห้องน้ำจะเข้าไปทำลายหรือพิฆาตธาตุไฟภายในห้องครัว

นอกจากความอับชื้นและกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ไม่เหมาะที่จะให้มาอยู่ใกล้กับอาหารซึ่งเราต้องรับประทานเข้าไป ความสกปรกและแบคทีเรียจากห้องน้ำมีโอกาสผ่านเข้าไปในห้องครัวได้โดยง่าย

ผลที่ตามมาก็คือโรคภัยไข้เจ็บอันสืบเนื่องมาจากการรับประทานอาหารที่ไม่สะอาดเพียงพอ

หากบ้านมีตำแหน่งของประตูห้องทั้งสองตรงกันแล้ว วิธีแก้ไขที่ดีและง่ายที่สุดก็คือหากฉากหรือม่านมากั้นระหว่างประตูทั้งสองบาน

นอกจากนี้การควรดูแลให้ห้องน้ำห้องสุขาสะอาดปราศจากความอับชื้น รวมถึงกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ และเจาะผนังด้านใดด้านหนึ่งซึ่งไม่ตรงกับห้องครัวสำหรับระบายความอับชื้นครับ