💦 วิธีล้างปรับสภาพ สถานที่ (ล้างอสูร) โดยใช้ “น้ำ + เหรียญบาท”

🏭 แนะนำทำเฉพาะสถานที่ที่ไม่สามารถใช้เกลือเม็ดใหญ่ทำพิธีได้เท่านั้น

🌿 จัดเตรียมอุปกรณ์ดังนี้

1⃣ เหรียญบาท 13 เหรียญ

2⃣ น้ำสะอาด

3⃣ ยอดทับทิม สำหรับพรม

4⃣ ถัง หรือ ขัน ใช้ใส่น้ำและเหรียญ

⚠ ข้อควรระวัง

1⃣ การทำพิธีต้องดูฤกษ์ดำเนินการทุกครั้ง เช่น ฤกษ์ปลอดภัย

2⃣ พิธีล้างอาถรรพ์จะทำให้ฤกษ์ดีและไม่ดีหมดไป ดังนั้นจะทำต่อเมื่อจำเป็นเท่านั้น

3⃣ หญิงมีครรภ์ห้ามประกอบพิธี และห้ามอยู่ในพิธี

4⃣ เมื่อเสร็จพิธี เหรียญบาท กิ่งทับทิม นำไปทิ้งทางสามแพร่ง ห้ามเอาเหรียญกลับเข้ามาใช้อีก และไม่ควรนำไปทำบุญ หรือใช้การอื่นๆ ครับ

✨ พิธีล้างปรับสภาพโดยใช้เกลือ
https://sinsae.com/clear-mystery 🖱