คำศัพท์เกี่ยวกับดวงจีน

ดิถี หมายถึง ราศีบนของวัน (ธาตุประจำตัวเจ้าชะตา)

วัน หมายถึง ราศีล่างของวัน (ฐานแทนภรรยา – สามี)

ถ่ายเท – บั่นทอน หมายถึง ธาตุที่ไปส่งเสริมกำลังราศีอื่น

ส่งเสริม – กำเนิด หมายถึง ธาตุที่ได้รับกำลังจากราศีอื่น

ควบคุม – พิฆาต หมายถึง ธาตุที่ไปข่มธาตุอื่น หรือ สามีในดวงหญิง

โชคลาภ หมายถึง ธาตุที่ถูกธาตุอื่นข่ม หรือ ภรรยาในดวงชาย

ฐาน หมายถึง ราศีล่างที่ราศีบนนั่งอยู่ หรือ ราศีล่างเดือน

คู่ธาตุ หมายถึง ตัวราศีธาตุเดียวกัน

ชง หมายถึง ราศีล่างที่ปะทะกัน

ภาคี หมายถึง รวมธาตุแล้วแปรเป็นธาตุอื่น