🔎 ทำนายดวงเดือน ม.ค. 66

ดิถีธาตุไม้ สามารถไหว้เสริมดวงธาตุไฟได้ที่ “วัดเล่งเน่ยยี่ 2 บางบัวทอง” หรือ “ศาลเจ้าแม่สร้อยดอกหมาก วัดพนัญเชิง อยุธยา” ครับ

🛐 ศาลเจ้าแม่สร้อยดอกหมาก
https://www.facebook.com/sinsae/posts/1679591245415411 🖱

🛐 วัดเล่งเน่ยยี่ 2 บางบัวทอง
https://www.facebook.com/sinsae/posts/1814081341966400 🖱

🔮 ดูธาตุประจำตัว (ดิถี)
https://sinsae.com/horo 🖱

ℹ วิธีดูดวงแข็งแรงอ่อนแอเบื้องต้นจากเดือนเกิด
https://www.facebook.com/sinsae/posts/5559325540775276 🖱

https://www.facebook.com/sinsae/posts/pfbid0xTkfJc32r28vdU1T7bhWasNdrQtyjgfrwvn3Gwvz18bdeKdz6qBq1dbfYh3fNcjPl