อวัยวะอ่อนแอแต่กำเนิด

 ชาวจีนเมื่อ 4 พันกว่าปีก่อนพบว่า ช่วงที่เกิดของแต่ละคนคือปัจจัยตัดสินว่าอวัยวะส่วนใดอ่อนแอตั้งแต่แรกเกิด หากหลังกำเนิดไม่ดูแลอวัยวะเหล่านี้ให้ดี ก็จะส่งผลให้ป่วยเป็นโรคบางชนิดได้ง่ายครับ