🪦 เทศกาลเช็งเม้ง 2566 ตรงกับวันที่ 5 เมษายน

ในเมืองไทยเพื่อเลี่ยงปัญหาจราจร จะมีการขยายช่วงเวลาไหว้ให้เร็วขึ้น 3 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 15 มีนาคม – 8 เมษายน 🗓

🙏 บรรดาบุตรหลานจะนำของมาเซ่นไหว้บรรพบุรุษที่สุสาน เพื่อแสดงความเคารพ กตัญญู

ℹ เคล็ดลับ! เดินทางปลอดภัยเมื่อต้องเดินทางไปไหว้เช็งเม้ง

🙇‍♀️ ให้ตั้งโต๊ะเซ่นไหว้ฟ้าดินกลางแจ้ง โดยถวายส้ม 5 ผล และจุดธูป 10 ดอก ( หรือ 2 ดอก ) บอกกล่าวว่า “วันนี้จะเดินทางไปไหว้บรรพบุรุษ ขอให้แคล้วคลาดปลอดภัย”