โป๊ยยี่ สี่เถี่ยว

โป๊ยยี่ สี่เถี่ยว (八字四柱) คือ การดูดวงชะตาแบบจีน

โป๊ยยี่ ( 八字 ) แปลว่า อักษร 8 ตัว

สี่เถี่ยว ( 四柱 ) แปลว่า เสา 4 ต้น ( สี่ฐาน )

โดยที่เสาต้นที่หนึ่ง คือ ปีเกิด
เสาต้นที่สอง คือ เดือนเกิด
เสาต้นที่สาม คือ วันเกิด
เสาต้นที่สี่ คือ เวลาตกฟาก

เมื่อนำมาผูกเป็นดวงได้อักษรทั้งหมด 8 ตัว จัดเรียงกันเป็น 4 แถว คนจีนโบราณถือว่า ชะตาชีวิตของคนเปรียบเสมือน “ก้วยฮวยเหมียวถึง”

ก้วย คือ ผลไม้
ฮวย คือ ดอกไม้
เหมียว คือ ต้น
ถึง คือ ราก

แปลทั้งความ คือ ผล ดอก ต้น ราก ของดวงชะตาเป็นการเปรียบชะตาชีวิตกับต้นไม้ ว่าต้องมีที่มา คือ ราก ลำต้น แล้วออกดอกออกผลเป็นดวงชะตา

ในการผูกดวงจีนจึงต้องนำปี เดือน วัน และเวลาเกิดมาพิจารณา เหมือนการผูกดวงไทย แต่รายละเอียดของกฏเกณฑ์จะผิดกัน เช่น การดูวันเวลา แม้วันไทยและวันจีนจะเป็นวันทางจันทรคติเหมือนกัน แต่นับวันเริ่มต้นของแต่ละปีต่างกัน เป็นต้น

นอกจากนี้ เวลาตกฟากตามหลักการดูดวงจีนก็จะมีรายละเอียดลึงลงไป เป็นการแบ่งช่วงเวลาตกฟากออกเป็น 12 ช่วง หรือ 12 ซี้ แต่ละซี้จะกินช่วงเวลา 2 ชั่วโมง ดังนี้

จื้อซี้ (子) 23.00 – 24.59 น.
ทิ่วซี้ (丑) 01.00 – 02.59 น.
เอี๊ยงซี้ (寅) 03.00 – 04.59 น.
เบ้าซี้ (卯) 05.00 – 06.59 น.
ซิ้งซี้ (辰) 07.00 – 08.59 น.
จี๋ซี้ (巳) 09.00 – 10.59 น.
โหงวซี้ (午) 11.00 – 12.59 น.
บี่ซี้ (未) 13.00 – 14.59 น.
ซิ่งซี้ (申) 15.00 – 16.59 น.
อิ๊วซี้ (酉) 17.00 – 18.59 น.
สุกซี้ (戌) 19.00 – 20.59 น.
ไหซี้ (亥) 21.00 – 22.59 น.

ดวงชะตาที่ผูกขึ้นเป็นตัวอักษร 8 อักษรนี้ ผูกขึ้นโดยอาศัยปฎิทินจีนที่ใช้ในการผูกดวง ที่มีราศีบน 10 ราศี คือ เทียงกัง (天干) เรียกว่า ราศีบนฟ้า กับ ราศีล่าง 12 ราศี คือ ตี่จี๊ (地支) เรียกว่า ราศีบนดิน หรือ 12 นักษัตร นำราศีบนและราศีล่างมาจับคู่กันเป็น 60 คู่ เป็นหนึ่งวัฏจักร เรียกว่า 60 ราศี นำมาเป็นที่กำหนดของดวงชะตาทั้งหมด

เมื่อได้ ปี เดือน วัน และเวลาเกิด มาคำนวณ จะทำให้รู้เวลาที่ดวงชะตาเริ่มต้นหรืออายุเริ่มต้น ซึ่งแต่ละคนเวลาที่ดวงชะตาเริ่มเดินจะไม่พร้อมกัน เช่น บางคนจะเริ่มเดินตั้งแต่อายุ 1 ขวบ บางคนเริ่มเดินเมื่อ 3 ขวบ เป็นต้น แล้วดูจนถึงเวลาที่อายุจะสิ้นสุดหรือหมดอายุขัย ซึ่งหมายความว่าซินแสต้องดูแม่นด้วย

นอกจากนี้ก็ทำให้ทราบว่าเจ้าของดวงชะตามีธาตุอะไรในดวงบ้าง ซึ่งจะมีอยู่ 5 ธาตุ ได้แก่ ธาตุดิน ธาตุทอง ธาตุน้ำ ธาตุไม้ และธาตุไฟ ทำให้บอกได้ถึงพื้นดวงว่าเป็นคนอย่างไร มีนิสัยใจคอ สติปัญญา ความเจริญก้าวหน้า และสุขภาพ เหมือนการดูดวงทั่วไป ซึ่งโป๊ยหยี่จะดูได้ถึงเรื่องคู่ อาชีพที่ทำให้ก้าวหน้ามั่นคง ดูกระทั่งการเกิดเรื่องไม่ดีในชีวิต ส่วนใหญ่จะเกิดในเดือนใด ปีทองของชีวิต เรียกว่า เกี่ยอุ่ง จะเริ่มเดินเมื่อไหร่ ซึ่งถ้าเป็นปีทองแบบย่อ เข้าทำนองเป็นแค่ปีเงิน เรียกว่า เสียวอุ่ง ดูได้ลึกถึงฮวงจุ้ยบ้านว่าควรอยู่ทิศไหนจึงจะรุ่งเรือง รวมถึงดูวิธีการเสริมดวงหรือปรับแก้ดวงชะตา