ศูนย์กลางบ้าน หัวใจของบ้าน

บทความนี้จะพูดถึงเรื่องศูนย์กลางบ้าน เหมาะกับอะไรที่ควรและไม่ควรทำอะไรกับศูนย์กลางบ้าน

ในหลักวิชาฮวงจุ้ยเชื่อว่า จักรวาลประกอบด้วยธาตุ 5 อย่าง ได้แก่ ธาตุดิน ธาตุทอง ธาตุน้ำ ธาตุไม้ และธาตุไฟ

ศูนย์กลางของที่ว่างถือว่าเป็นธาตุดิน เพราะสรรพสิ่งล้วนเกิดจากธาตุดิน ธาตุดินให้สารอาหารที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต

ดังนั้นถ้าทำอะไรที่เป็นการฝ่าฝืนธาตุดิน ชีวิตโดยรอบย่อมพลอยได้รับผลกระทบไปด้วย

มาดูตัวอย่างของบ้านที่ “กลวง” เนื่องจากรูปทรงที่ไม่ปกติของบ้านศูนย์กลางบ้านจึงอยู่นอกบ้านครับ

ตำแหน่งศูนย์กลางอยู่นอกบ้าน

center of the house

บ้านรูปทรงปกติ มีห้องโถงกลางกลวงอยู่ที่ศูนย์กลาง ก็ถือว่าเป็นบ้านที่ไม่มีหัวใจเช่นกัน ทำให้ไม่ส่งเสริมความสามัคคีของครอบครัว

ตำแหน่งสวนกลางบ้าน

center of the house

เมื่อรู้ถึงความสำคัญของบทบาทตำแหน่งหัวใจบ้านแล้ว จึงควรฉวยประโยชน์จากบริเวณนี้ให้มากที่สุด โดยใช้ทำกิจกรรมที่ส่งเสริมความสามัคคีของครอบครัว แบ่งปันประสบกาณณ์ร่วมกัน จะทำให้มีความสัมพันธ์อบอุ่นและใกล้ชิด

center of the house