ฤกษ์ทำความสะอาดก่อนวันตรุษจีน

การทำความสะอาดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครั้งแรกก่อนวันตรุษจีน ให้ใช้ฤกษ์วันอังคารที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.30 – 10.30 น. ครับ