แจ้งอัพเดทปฏิทินจีนออนไลน์ (https://sinsae.net) ครับ

1. เพิ่มคำแนะนำทิศห้ามกระทบ ทำพิธี ประจำแต่ละเดือน

2. แจ้งดาวจรประจำตำแหน่งประตูทั้ง 8 ทิศ

3. แสดงสภาวะอากาศที่จะปรากฏในช่วงนี้

สามารถเข้าใช้งานโดยตรงได้ที่ https://sinsae.net/chinesecalendar

สำหรับสมาชิกใช้งาน Android สามารถ Download App เพื่อเรียกใช้งานได้โดยตรงครับ https://sinsae.net

มีปัญหาและข้อสงสัยการใช้งานสามารถสอบถามได้ทาง Facebook หรือ LINE ID: @sinsae ครับ

updated apps sinsae 18-09-2015

updated apps sinsae 18-09-2015