ไฉ่โข่ว (หีบสมบัติ หรือ คลังทรัพย์)

หีบสมบัติกฏเกณฑ์ในการอ่านดวงชะตาที่มักพูดถึงกันอย่างหนึ่ง คือ ไฉ่โข่ว หรือ หีบสมบัติ

หลักเกณฑ์ที่ว่าหากใครมีไฉ่โข่วเท่ากับว่ามีขุมทรัพย์ติดตัวมาด้วย ถือว่าบุคคลผู้นั้นจะต้องร่ำรวย

หลักการดูให้ดูจากดิถีเป็นหลักและต้องมีราศีโชคลาภอยู่ราศีบนด้วยจึงจะเข้าเกณฑ์ ซึ่งมีวิธีดูดังนี้

ดิถีธาตุไม้ 甲 (รหัส 1/) , 乙 (รหัส 2/) มีธาตุดินเป็นโชคลาภ ไฉ่โข่ว คือ 辰 (รหัส /5)

ดิถีธาตุไฟ 丙 (รหัส 3/) , 丁 ( รหัส 4/) มีธาตุทองเป็นโชคลาภ ไฉ่โข่ว คือ 丑 (รหัส /2)

ดิถีธาตุดิน 戊 (รหัส 5/) , 己 (รหัส 6/) มีธาตุน้ำเป็นโชคลาภ ไฉ่โข่ว คือ 辰 (รหัส /5)

ดิถีธาตุทอง 庚 (รหัส 7/) , 辛 (รหัส 8/) มีธาตุไม้เป็นโชคลาภ ไฉ่โข่ว คือ 未 (รหัส /8)

ดิถีธาตุน้ำ 壬 (รหัส 9/) , 癸 (รหัส 10/) มีธาตุไฟเป็นโชคลาภ ไฉ่โข่ว คือ 戌 (รหัส /11)

คำว่า โชคลาภ นั้นยังหมายถึง ธาตุที่ดิถีไปพิฆาต ดวงชาย อ่านว่า ภรรยาด้วย

แต่สามีของชะตาหญิงนั้น ต้องดูที่ธาตุดิถีถูกพิฆาต อ่านว่า ธาตุพิฆาตดิถี

ชะตาหญิงใดไม่ราศีพิฆาตในดวง ก็มีคู่ครองยากเช่นเดียวกัน

ชายใดไม่มีลาภในดวงชะตาก็หาภรรยายากหรือไม่สนใจคู่ครอง