ไฝที่ใบหู

👂 ในทางโหงวเฮ้ง การสังเกตหูจะทำให้เรารู้ถึงสิ่งที่หล่อหลอมและมีอิทธิต่อพื้นนิสัยของผู้คนครับ

คนที่มี “ไฝอยู่วงใบหู” จะมีความเฉลี่ยวฉลาด ให้ความสำคัญในเรื่องของตัวเองก่อน จึงต้องระวังการยึดตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางมากเกินไป รวมถึงอุบัติเหตุทางน้ำ

“ไฝที่อยู่ส่วนในหู” โดยรวมจะโชคดี มักมีจิตใจที่สงบสุข

ผู้ที่มี “ไฝบริเวณติ่งหู” มีบุคลิกภาพที่ภักดี เต็มใจดูแลพ่อแม่วัยชรา ซื่อสัตย์ต่อคู่ครอง เพื่อน และผู้ร่วมงาน

สำหรับ “ไฝที่หลังหู” จะเป็นนักบุกเบิก จิตใจเด็ดเดี่ยว ค่อนข้างดื้อรั้น

ถ้ามี “ไฝส่วนบนหลังหู” มักมีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีกับพ่อแม่

“ไฝอยู่ส่วนกลางหลังหู” ระวังถูกเอารัดเอาเปรียบ

หาก “ไฝอยู่ส่วนล่างหลังหู” มักไม่มีโชคลาภ สั่งสมความมั่งคั่งได้ยาก จึงต้องระวังเรื่องการใช้จ่ายเงินเป็นพิเศษครับ