บ้านในซอยตัน!

การปลูกบ้านอาศัยอยู่ในซอยตันซึ่งมีทางออกทางเดียว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นหลังสุดท้าย จะเกิดผลเสียต่อผู้อยู่อาศัยภายในบ้านนั้นได้

เหตุผลที่ตำราฮวงจุ้ยบอกไว้ก็คือ ซอยตันนั้นเป็นทำเลอุดตัน ไม่มีการไหลเวียนเคลื่อนไหวของชี่ ทำให้เกิดชี่ตาย ส่งผลให้ผู้อยู่อาศัยในทำเลดังกล่าวขาดโชคลาภ เพราะหน้าบ้านไม่มีกระแสที่เคลื่อนไหว โดยเฉพาะหากเป็นร้านค้าจะส่งผลเสียอย่างยิ่ง

ในแง่ตรรกศาสตร์เราจะพบทั้งข้อดีและข้อเสียของการปลูกบ้านในซอยตัน

สำหรับข้อดี จะได้รับความเป็นส่วนตัวค่อนข้างมาก เนื่องจากมีเพื่อนบ้านเพียงไม่กี่หลัง แล้วก็จะไม่มีใครอื่นจะเข้ามาในซอยอีกเนื่องจากเป็นซอยตัน หลายคนชอบความเป็นส่วนตัวไม่จอแจ ไม่ต้องคอยระวังรถราที่ผ่านเข้าออก

แต่ใช่ว่าจะมีแต่ข้อดีเพียงอย่างเดียว การปลูกบ้านในซอยตันก็มีผลเสียเช่นกัน

ประการแรก เรื่องความสะดวกในการเดินทาง เพราะสามารถเข้าออกได้เพียงทางเดียว โดยเฉพาะบ้านที่อยู่ในซอยลึก

ประการที่สอง เรื่องความปลอดภัย หากเกิดเหตุไฟไหม้บริเวณต้นซอยหรือกลางซอย บ้านหลังท้ายๆ ในซอยตันจะเกิดความยากลำบากในการหลบหนี จึงถือว่าเป็นจุดที่เสี่ยงค่อนข้างมาก ถึงแม้ว่าโอกาสที่จะเกิดเหตุจะมีน้อยก็ตามที

the house in blind alley

ประการที่สาม ผลกระทบที่อยู่ด้านหลังกำแพง หากด้านหลังเป็นที่รกร้างไม่ใช้ประโยชน์ ก็อาจเป็นที่อยู่ของสัตว์ร้าย เช่น งู และยังเป็นช่องทางที่มิจฉาชีพใช้เข้ามาโจรกรรมได้ หรืออาจมีการนำเอาพื้นที่ว่างหลังกำแพงมาใช้สำหรับทิ้งขยะมูลฝอยของชุมชน

the house in blind alley