วัด โบสถ์ สุสาน ตรงประตูบ้านจะอับโชค!

การนับถือศาสนาเป็นเรื่องที่ดีงามครับ แต่การเลือกทำเลที่อยู่อาศัยติดกับวัด โบสถ์ หรือศาลเจ้า ทางฮวงจุ้ยถือว่าเป็นทำเลต้องห้ามโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ให้หลีกเลี่ยงกรณีที่ประตูบ้านตรงกับประตูทางเข้าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์

ถึงแม้ว่าสถานที่เหล่านั้นจะเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาซึ่งเป็นมงคลหลายพิธี แต่ก็มีพิธีอันเกี่ยวเนื่องกับการเสียชีวิตถูกจัดขึ้นเช่นเดียวกัน

ที่สำคัญหากเป็นปล่องเมรุเผาศพรุ่นเก่า ควันจากการเผาไหม้ที่ลอยออกมาจะมีแต่สารพิษ อาจส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจและสุขภาพโดยรวมได้

temple graveyard

วัดหรือโบสถ์สังกัดโลกแห่งจิตวิญญาณ พลังที่สัมพันธ์มีสภาพเป็นอิม (หยิน) เมื่อพลังประเภทนี้ถูกดูดเข้าบ้าน จึงก่อให้เกิดความเจ็บป่วย และความอับโชค

temple graveyard

สำหรับวัดหรือศาลเจ้าที่อยู่หลังบ้าน ถือว่าไม่เลวร้ายเท่ากับอยู่หน้าบ้าน แต่ถึงอย่างไรก็ควรหลีกเลี่ยงอยู่ดีครับ

ทำเลที่มีสุสานหรือป่าช้าเชื่อว่าคงไม่มีใครอยากที่จะเลือกสร้างบ้านให้ติดอยู่กับที่ฝั่งศพเป็นแน่

ในตำราฮวงจุ้ยนั้นกล่าวว่า การเลือกทำเลใกล้สุสานโดยเฉพาะประตูที่ตรงกับสุสาน จะดูดพลังอิมชี่ (หยิน) เข้าบ้าน ส่งผลให้โชคลาภของครอบครัวตกต่ำ นำมาซึ่งความอับโชคแก่ผู้พักอาศัยหรือทำให้เจ็บป่วย

ในแง่เชิงตรรกศาสตร์จะส่งผลต่อสภาพจิตใจ ความสงัดวังเวงจะทำให้ผู้อยู่อาศัยรู้สึกหดหู่ ไม่แจ่มใส ทำให้กลายเป็นคนเฉื่อยชา เศร้าหมอง ขาดพลังในการสร้างสรรค์ และไม่ขวนขวายในการประกอบอาชีพ

temple graveyard

สำหรับวิธีการแก้ไขฮวงจุ้ยที่ประตูบ้านตรงกับวัด โบสถ์ หรือศาลเจ้านั้น ให้ย้ายประตูหันทิศใหม่ และตั้งกระถางธูปจากบ้านไหว้ไป

ควรสมัครตัวเป็นศิษย์ช่วยเหลือในโอกาสต่างๆ ส่วนทำเลใกล้สุสานหรือป่าช้านั้น ให้ติดไฟภายในบ้านให้สว่าง และมีสมาชิกเข้าพักอาศัยเป็นจำนวนมาก