🗓 ปฏิทินซินแส สำหรับสายมู! ระหว่าง 28 พ.ค. – 4 มิ.ย. 66

🗓 ปฏิทินซินแส สำหรับสายมู! ระหว่าง 28 พ.ค. – 4 มิ.ย. 66

ℹ️ วิธีการใช้ฤกษ์วันมงคล

📌 พลังทิศมงคล ( 奇門遁甲 ) ใช้สำหรับพบปะ เจรจา ทำสัญญา หรือทำสมาธิ อธิษฐาน เป็นต้น

📌 ฤกษ์ปลอดภัย ( 四大天王日 ) เหมาะซ่อมแซม ปรับฮวงจุ้ย อาคาร สถานที่


💡 ปราชญ์จีนเชื่อว่า ในจักรวาลจะมีโชควาสนา 3 ประเภท ได้แก่

1⃣ โชคลาภฟ้า กำหนดมาตั้งแต่ตอนที่เราเกิด คือดวงเกิด หรือ โชคชะตา

2⃣ โชคลาภดิน ฮวงจุ้ยที่อยู่อาศัย ที่ทำงาน ทำเล สภาพแวดล้อม

3⃣โชคลาภคน คุณธรรม ความเชื่อ แรงจูงใจ ความพากเพียร การคิดเชิงบวก