🗓 ปฏิทินซินแส สำหรับสายมู! ระหว่าง 26 พ.ย. – 3 ธ.ค. 66

ℹ️ วิธีการใช้ฤกษ์วันมงคล

📌 พลังทิศมงคล ( 奇門遁甲 ) ใช้สำหรับพบปะ เจรจา ทำสัญญา หรือทำสมาธิ อธิษฐาน เป็นต้น

– ฤกษ์ตรงกับทิศประจำตัว กระทำการหันหน้าได้ทุกทิศ
– ฤกษ์ไม่ตรงทิศประจำตัว กระทำการหันหลังรับพลังงานตามทิศมงคล

🔮 แอปดูทิศประจำตัว
https://sinsae.com/horo 🖱

🎧 ไฟล์เสียงสติคุณภาพสูง ให้ใช้กับหูฟังครับ
ช่วยทำสมาธิเมื่อต้องการหันหลังรับพลังงาน
https://sinsae.com/support/MeditationWave.wav 🖱

🎧 ไฟล์เสียงสติทำสมาธิแบบเร่งด่วน ใช้กับหูฟัง
https://sinsae.com/support/QuickWave.wav 🖱


🙏 “ศีล” พระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นมหาทาน เป็นการให้อภัยทาน ไม่เบียดเบียน ไม่มีเวรมีภัย แก่สรรพสัตว์ทั้งหลาย

🧘‍♀ ถ้าอยากเกิดมามีปัญญาดี เฉลียวฉลาดให้หมั่น “เจริญภาวนา”

☸ บุญแต่ละอย่างก็มีคุณสมบัติแตกต่างกัน ให้ผลไม่เหมือนกัน การสร้างบารมีจึงควรปฏิบัติธรรมทั้ง “ทำทาน ถือศีล เจริญภาวนา” ครับ