🗓 ปฏิทินซินแส สำหรับสายมู! ระหว่าง 25 มิ.ย. – 2 ก.ค. 66

ℹ️ วิธีการใช้ฤกษ์วันมงคล

📌 พลังทิศมงคล ( 奇門遁甲 ) ใช้สำหรับพบปะ เจรจา ทำสัญญา หรือทำสมาธิ อธิษฐาน เป็นต้น