🗓 ปฏิทินซินแส สำหรับสายมู! ระหว่าง 19 – 26 มี.ค. 66

ℹ️ วิธีการใช้ฤกษ์วันมงคล

📌 พลังทิศมงคล (奇門遁甲) ใช้สำหรับพบปะ เจรจา ทำสัญญา หรือทำสมาธิ อธิษฐาน เป็นต้น

🌈 เทียงเสี่ยยิก (天赦)
https://sinsae.com/forgiveness-day 🖱

🎧 ไฟล์เสียงสติคุณภาพสูง ให้ใช้กับหูฟังครับ
ช่วยทำสมาธิเมื่อต้องการหันหลังรับพลังงาน
https://sinsae.com/support/MeditationWave.wav 🖱

🎧 ไฟล์เสียงสติทำสมาธิแบบเร่งด่วน ใช้กับหูฟัง
https://sinsae.com/support/QuickWave.wav 🖱

🔮 แอปดูข้อมูลดวงจีน
https://sinsae.com/horo 🖱


🌈 อังคารที่ 21 มีนาคม 66 “วันฟ้าอภัย” เหมาะขอขมาลาโทษ แก้ดวงติดขัด ทำบุญสังฆทาน หรือขอโหสิกรรมครับ

🙇‍♂️ คําขอขมาพระรัตนตรัย
“สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต อุกาสะ ทวารัตตะเยนะ กะตัง
สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต อุกาสะ ขะมามิ ภันเตฯ” 📿

🙇‍♀️ คำขอขมาเจ้าที่
“อิติสุคะโต อะระหังพุทโธ นะโมพุทธายะ
ปะฐะวีคงคา พระภุมมะเทวา ขะมามิหัง” 📿

🙏 #บทสวดขอขมากรรมเจ้ากรรมนายเวร
“กายะกัมมัง วะจีกัมมัง มะโนกัมมัง สัญจิจจะกัมมัง
อะสัญจิจะกัมมัง ขะมันตุ เม อะโหสิกัมมัง ภะวะตุ เม” 📿

ℹ วิธีปฏิบัติง่ายๆ คือ ให้จัดส้ม 9 ผล น้ำเปล่า 5 ถ้วย ธูป 9 ดอก หรือจะตั้งโต๊ะพิธีจัดผลไม้ 9 อย่าง และของเซ่นไหว้ แนะนำอาหารหรือขนมที่เป็นเจ

จุดธูปอธิษฐานกลางแจ้ง เสร็จพิธีแล้วเทน้ำลงดิน ส่วนผลไม้ลามาทานได้

🛐 สำหรับท่านที่ต้องการขอขมาฟ้าดิน ถ้าไม่สะดวกตั้งโต๊ะทำพิธี สามารถไปไหว้ทีกงตามศาลเจ้าจีนได้ครับ