🗓 ปฏิทินซินแส สำหรับสายมู! ระหว่าง 12 – 19 ก.พ. 66

ℹ️ วิธีการใช้ฤกษ์วันมงคล

📌 พลังทิศมงคล (奇門遁甲) ใช้สำหรับพบปะ เจรจา ทำสัญญา หรือทำสมาธิ อธิษฐาน เป็นต้น

📌 ฤกษ์ปลอดภัย (四大天王日) เหมาะซ่อมแซม ปรับฮวงจุ้ย อาคาร สถานที่

🎧 ไฟล์เสียงสติคุณภาพสูง ให้ใช้กับหูฟังครับ
ช่วยทำสมาธิเมื่อต้องการหันหลังรับพลังงาน
https://sinsae.com/support/MeditationWave.wav 🖱

🎧 ไฟล์เสียงสติทำสมาธิแบบเร่งด่วน ใช้กับหูฟัง
https://sinsae.com/support/QuickWave.wav 🖱

🔮 แอปดูข้อมูลดวงจีน
https://sinsae.com/horo 🖱