🗓 ปฏิทินซินแส สำหรับสายมู! ระหว่าง 5 – 12 มี.ค. 66

ℹ️ วิธีการใช้ฤกษ์วันมงคล

📌 พลังทิศมงคล (奇門遁甲) ใช้สำหรับพบปะ เจรจา ทำสัญญา หรือทำสมาธิ อธิษฐาน เป็นต้น

สงสัยหรือไม่ครับว่าทำไมการทำพิธีกรรมมีทั้ง “เวียนขวาและเวียนซ้าย”


สงสัยหรือไม่ครับว่าทำไมการทำพิธีกรรมมีทั้ง “เวียนขวาและเวียนซ้าย” ❓

“เวียนขวา” (ตามเข็มนาฬิกา) ใช้กับการเวียนเทียนสมโภช หรือ แสดงความเคารพองค์สถูปเจดีย์ อุโบสถ พระวิหาร บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์

“เวียนซ้าย” (ทวนเข็มนาฬิกา) นิยมใช้ในงานอวมงคล และพิธีถอนในวิชาไสยศาสตร์