🗓 ปฏิทินซินแส สำหรับสายมู! ระหว่าง 2 – 9 เม.ย. 66

ℹ️ วิธีการใช้ฤกษ์วันมงคล

📌 พลังทิศมงคล ( 奇門遁甲 ) ใช้สำหรับพบปะ เจรจา ทำสัญญา หรือทำสมาธิ อธิษฐาน เป็นต้น

📌 ฤกษ์ปลอดภัย ( 四大天王日 ) เหมาะซ่อมแซม ปรับฮวงจุ้ย อาคาร สถานที่


👁‍🗨 ฤกษ์กระตุ้นสภาวะหยั่งรู้ ( Intuitive Power )

📍 จันทร์ที่ 3 เมษายน เวลา 19.15 – 20.45 น.
🧘‍ ให้ทำสมาธิหันหน้าทิศ E

📍 อังคารที่ 4 เมษายน เวลา 07.15 – 08.45 น.
🧘‍ ให้ทำสมาธิหันหน้าทิศ SE

📍 อาทิตย์ที่ 9 เมษายน เวลา 21.15 – 22.45 น.
🧘‍ ให้ทำสมาธิหันหน้าทิศ NE

📿 คาถาช่วยให้ทิพพจักขุญาณแจ่มใส
พุทธัง เมฆะนิมิตจิตตัง มะอะอุ
ธัมมัง เมฆะนิมิตจิตตัง อุอะมะ
สังฆัง เมฆะนิมิตจิตตัง อะมะอุ