🗓 ปฏิทินซินแส สำหรับสายมู! ระหว่าง 1 – 8 ต.ค. 66

ℹ️ วิธีการใช้ฤกษ์วันมงคล

📌 พลังทิศมงคล ( 奇門遁甲 ) ใช้สำหรับพบปะ เจรจา ทำสัญญา หรือทำสมาธิ อธิษฐาน เป็นต้น

  • ฤกษ์ตรงกับทิศประจำตัว กระทำการหันหน้าได้ทุกทิศ
  • ฤกษ์ไม่ตรงทิศประจำตัว กระทำการหันหลังรับพลังงานตามทิศมงคล

📌 ฤกษ์ปลอดภัย ( 四大天王日 ) เหมาะซ่อมแซม ปรับฮวงจุ้ย อาคาร สถานที่

🔮 แอปดูทิศประจำตัว
https://sinsae.com/horo 🖱


🙏 สัปดาห์นี้มีฤกษ์มหามงคล ทุกท่านสามารถทำพิธีอธิษฐานได้ดังนี้ครับ

☯ “ฤกษ์ปราณเทพคุ้มกาย”

📌 เสาร์ที่ 7 ตุลาคม เวลา 13.15 – 14.45 น.
📌 เสาร์ที่ 7 ตุลาคม เวลา 19.15 – 20.45 น.

– ทำสมาธิหันหน้าไปทางทิศตะวันออก 🧭
– อธิษฐานขอเทพ อัญเชิญกองทัพสวรรค์มาช่วยเหลือ
– ได้รับการปกป้องคุ้มครองจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์

📿 บทชุมนุมเทวดา (สวดก่อนจะเริ่มพิธีต่าง)

“สัคเค กาเม จะรูเป คิริสิขะระตะเฏ จันตะลิกเข วิมาเน ทีเป รัฏเฐ จะ คาเม ตะรุวะนะคะหะเน เคหะวัตถุมหิ เขตเต ภุมมา จายันตุ เทวา ชะละถะละ วิสะเม ยักขะคันธัพพะนาคา ติฏฐันตา สันติเก ยัง มุนิวะระวะจะนัง
สาธะโว เม สุณันตุ

ธัมมัสสะวะ นะกาโล อะยัมภะทันตา

ธัมมัสสะวะ นะกาโล อะยัมภะทันตา

ธัมมัสสะวะ นะกาโล อะยัมภะทันตา”

☯ “ฤกษ์นกร่อนลงจุดมังกร” ราบรื่น ลุล่วง

📌 อาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม เวลา 17.15 – 18.45 น.

– ทำสมาธิหันหน้าไปทางทิศเหนือ 🧭
– อธิษฐานขอเทพ ขจัดอุปสรรค ติดขัด

💰 คาถาบูชาความสำเร็จ

📿 “อะอุมะ พุทโธ นะโมพุทธายะ นะมะพะทะ สัตตะนะตะยา นุภาเวนะ สะทาโสตถี ภะวันตุเม อิทธิ อิทธิ ฤทธิ ฤทธิ สิทธิ สิทธิ ชัยยะ ชัยยะ ลาภะ อุตะระเรนะ พุทธะ นิมิตตัง อิติ ธัมมะ นิมิตตัง อิติ สังฆัง นิมิตตัง อิติ”