🗓 แจก! ฤกษ์ปลอดภัย เดือน เม.ย. – พ.ค. 66


ℹ เม.ย. 66 “ฤกษ์คุ้มครอง” เหมาะสำหรับบ้านพักอาศัย

ℹ อาคารทิศอสูร แตกสลาย หรือคนปีชงที่จำเป็นต้องทำพิธี แนะนำฤกษ์มหามิตร “วันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2566 เวลา 17.20 – 18.40 น.” จะปลอดภัยมากๆ ครับ

😈 เดือนมีนาคม ท่านที่ไปกระทบทิศอสูรในทิศตะวันตก สามารถทำพิธีล้างปรับสภาพได้ในวันที่ 10 เม.ย. 66 ช่วงเวลา 17.30-18.00 น.

✨ พิธีล้างอาถรรพ์ https://sinsae.com/clear-mystery 🖱
🫗 สำหรับท่านที่มีการซ่อมแซมอาคารในทิศตะวันออก ให้ราดน้ำ 5 ถัง (ขัน) แก้ดาวเบญจภูติครับ