ฤกษ์ปลอดภัย เดือนกรกฏาคม 2558

ฤกษ์มหาเทพ 4 ทิศ หรือ ซี้ ไต้ เทียง อ้วง ยิก (ฤกษ์ปลอดภัย) ใช้สำหรับกระทำในทิศต้องห้ามทั้งหลาย เช่น ทิศอสูร หรือ ในกรณีจำเป็นเร่งด่วน ไม่รู้ทิศดำเนินการที่แน่นอนครับ