ฤกษ์ปลอดภัย เดือนเมษายน 2558

ข้อแนะนำในการใช้ฤกษ์
– ฤกษ์ปลอดภัย สำหรับกระทำการในทิศห้ามทั้งหลาย หรือไม่รู้ทิศดำเนินการที่แน่นอน
– สามารถใช้ได้กับทุกคน ทุกทิศ
– ใช้ฤกษ์ในกรณีจำเป็น ใน 1 ปี ใช้ได้เพียง 1 ฤกษ์ ต่อ 1 สถานที่เท่านั้น
– ให้ราดน้ำ 5 ขัน (แก้ว) ก่อนการกระทบเฉพาะจุดแรกสุด
– สำหรับหญิงตั้งครรภ์ ควรออกนอกสถานที่ก่อนเริ่มกระทบ
– ฤกษ์ออกรถ (จะมีข้อความแจ้งว่า ใช้ออกรถได้)
ให้ขับออกจากศูนย์ในเวลาที่กำหนด