คาถาไหว้เจ้าที่

🙏 ผมเอาคาถาไหว้พระภูมิเจ้าที่มาฝากครับ แนะนำให้สวดเป็นประจำทุกวัน

อยู่กับบ้านก็เป็นสุขปลอดภัย ก่อนออกจากบ้านก็คุ้มกันอันตราย

อิติสุคะโต อะระหังพุทโธ นะโมพุทธายะ
ปะฐะวีคงคา พระภุมมะเทวา ขะมามิหัง

(3 จบ)