ตำแหน่งโหงวเฮ้งสำคัญบนใบหน้า

โหงวเฮ้งบนใบหน้าของมนุษย์นั้น มีความสำคัญเพราะบนใบหน้าของมนุษย์จะแบ่งเป็นออกเป็น 3 ช่วงบนใบหน้า ที่แต่ละช่วงจะคุมอายุต่างกันไป

นอกจากนี้ยังแบ่งใบหน้าออกเป็น 12 ภพ ซึ่งแต่ละภพยังมีความหมายแตกต่างกันออกไป

ngowheng face

ส่วนการจะวิเคราะห์โหงวเฮ้งที่ลึกซื้งลงไปในแต่ละจุดก็จะแยกแยะดูแต่ละจุดประกอบไปอีก

บนใบหน้าของเราจะมีช่วงอายุที่เดินไปเรื่อยๆ ตั้งแต่เกิดเรื่อยไป เราสามารถดูว่าช่วงอายุนั้นๆ เป็นอย่างไรได้จากโหงวเฮ้งบนใบหน้าและประกอบเข้ากับสีสรรหรือที่คนจีนเรียกกันว่า “คี้เส็ก” ในช่วงนั้นๆ

ตลอดจนวิเคราะห์ร่วมไปกับอวัยวะต่างๆ ที่โดดเด่นของคนๆ นั้นมาประกอบเข้าไปอีกด้วย ดังนั้นการดูโหงวเฮ้งของคนว่าอยู่ในช่วงใดของอายุแล้วทายทันทียังไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องแน่นอน ยังคงต้องใช้ส่วนประกอบอื่นๆ เพื่อนำมาผนวกเข้ากับกฏเกณฑ์ของ 5 ธาตุ และลักษณะต่างๆ ร่วมไปกับใบหน้าอันจะทำให้การดูโหงวเฮ้งถูกต้องแม่นยำที่สุด

ngowheng face

การเดินของอายุ 1 – 100 ปีตามตำแหน่งต่าง ๆ การไล่อายุของใบหน้า จะแบ่งออกเป็นส่วนๆ ดังนี้

1. หู จะเดินที่อายุ 1 – 14 ปี รวม 14 ปี

2. หน้าผาก จะเดินที่ 15 – 30 ปี รวม 16 ปี

3. คิ้ว จะเดินที่ 31 – 34 ปี รวม 4 ปี

4. ตา เดิน 35 – 40 ปี รวม 6 ปี
5. สันจมูกและโหนกแก้ม 41 – 50 ปี รวม 10 ปี

6. เหนือปาก จะเดิน 51 – 59 ปี รวม 9 ปี

7. ปากและโหนกแก้มล่าง 60 – 69 ปี รวม 10 ปี

8. คางและรอบใบหน้า 70 – 100 ปี รวม 31 ปี

รวม 100 ปี ถ้าเกินนั้นให้ดูที่ติ่งหูว่ายาวมากน้อยเท่าใด

ลักษณะโหงวเฮ้งทั้ง 5 บนใบหน้า ได้แก่

1. คิ้ว บ่งบอกถึง ชื่อเสียงเกียรติยศ

2. ตา บ่งบอกถึง ความคิดสติปัญญา

3. จมูก บ่งบอกถึง สินทรัพย์และฐานะ

4. ปาก บ่งบอกถึง ลักษณะนิสัย

5. หู บ่งบอกถึง อำนาจและอายุ

การดู 13 ตำแหน่งสำคัญบนใบหน้า จะดูจากบนมาล่างเป็นแนวตั้ง แล้วแบ่งเป็นช่องๆ ตำแหน่งที่ 25 ซึ่งเป็นตำแหน่งที่เกี่ยวกับชื่อเสียงก็จะดูแค่บริเวณนี้เท่านั้น แล้วอ่านตามตำแหน่งนั้นๆ ดังนี้

ngowheng face

(16 – ความนึกคิด การจินตนาการ , 19 – คุณธรรม , 22 – ชื่อเสียง , 28 – ความสำเร็จ , 41 – การศึกษา , 44 – สุขภาพ , 48 – โชคลาภ , 51 – ลูกหลาน , 60 – อาหาร , 70 – ศิลปะนักร้อง , 71 – ลูกหลาน)

1. ตำแหน่ง 16 (เลข 16 คือ เลขที่อายุเดินมาตำแหน่งนี้ตอนอายุ 16 ปี) หมายถึง การนึกคิด และจินตนาการ ถ้าใครมีตำแหน่งนี้กว้างก็จะได้เป็นนักวิทยาศาสตร์ นักประดิษฐ์ คนที่ชอบคิดค้นอะไรใหม่ๆ นักกีฬาระดับโลก โดยเฉพาะนักสนุกเกอร์

2. ตำแหน่ง 19 ตำแหน่งคุณธรรม ถ้าตำแหน่งนี้อวบอิ่มสวย หมายถึง เป็นคนดี มีความซื่อตรง ซื่อสัตย์ ชอบช่วยเหลือคน ไม่เอาเปรียบไม่คดโกงใคร

3. ชื่อเสียง ตำแหน่ง 22 – 25 ก็จะต้องควบกับ 28 สามตำแหน่งนี้อยู่ใกล้กัน ถ้าตำแหน่ง 28 สวยมาก ๆ ความสำเร็จเกิดมาก ก็จะมีชื่อเสียงโด่งดัง ฉะนั้นใครที่มีตำแหน่งนี้พูนเหมือนซาลาเปาผ่าซีก ก็จะเป็นคนที่มีชื่อเสียง มีความสำเร็จสูงสุดได้ในทุกๆ ด้าน

4. ตำแหน่ง 41 คือการศึกษา ถ้าตำแหน่งนี้สูง สวยงาม จะชอบศึกษาหาความรู้ตลอดเวลา เพราะไม่อ่อนไหวง่าย เป็นคนเชื่อเรื่องวิทยาศาสตร์ มีความเชื่อมั่นตัวเองสูง จะไม่สนใจเรื่องโหราศาสตร์ และตำแหน่งนี้คือท่อส่งเงินด้วย ถ้าใครใหญ่และสูงจะเป็นคนรวยได้มาก

5. ตำแหน่งสุขภาพ คือ 44, 45 สองตำแหน่งนี้ถ้านูนสูงใหญ่จะมีสุขภาพที่แข็งแรง การเงินดีมาก ถ้าแหลมเก็บเงินไม่อยู่ สุขภาพไม่ดี ป่วยออดๆ แอดๆ อยู่เรื่อย ถ้ามีเส้นพาดผ่านกลางจมูก เส้นหมายถึงมีโรคภัยไข้เจ็บ ถ้าเส้นลึกก็หมายถึงโรคนั้นๆ อาการหนัก ถ้าบางก็หมายถึงเพิ่งเริ่มเป็นให้ระวัง

6. ตำแหน่งโชคลาภ 48 ถ้าตำแหน่งนี้กลมมน หมายถึง เป็นคนมีเงินมาก มีความโชคดีเกี่ยวกับเรื่องเงิน ถ้าจมูกมิดชิดก็หมายถึงประหยัด ใช้จ่ายเงินอย่างระวังที่สุด

7. ตำแหน่ง 51 คือ ตำแหน่งลูกหลาน ถ้าส่วนนี้สวย ก็จะทำให้ลูกหลานโดดเด่นในหน้าที่การงาน และถ้าร่องลึกก็หมายถึงมีอำนาจและความสามารถมาก

8. ตำแหน่งอาหาร 60 ถ้าปากส่วนนี้หนา นูนสวย ก็หมายถึงเจ้าของละเอียดกับการกิน ได้กินแต่อาหารดีๆ และเป็นคนมีสัจจะ รักษาคำพูดดี

9. ตำแหน่งนักร้องหรือศิลปะ 70 ถ้าตำแหน่งนี้หนา ใหญ่ งอน ก็จะเป็นคนมุ่งมั่นในศีลปะทุกชนิด และจะทุ่มเทให้กับศิลปะที่ตัวเองชอบที่สุด ส่วนมากจะไม่พ้นชอบร้องเพลงเป็นหลักใหญ่

10. ตำแหน่งลูกหลาน 71 ถ้าหนา ใหญ่ งอน ก็จะมีลูกหลานมาอยู่ใกล้ชิด จะไม่แตกแยกไปอยู่ที่อื่นๆ มีความสุขกับลูกหลาน และเขาก็จะเจริญรุ่งเรืองด้วย