เทศกาลโคมไฟ (ง่วงเซียวโจ่ย)

เมื่อถึงวันที่ 15 เดือน 1 ของจีน จะมีไหว้เรียกว่า ไหว้วันกลางเดือน หรือ เทศกาลโคมไฟ

เมื่อไหว้วันนี้เสร็จแล้วจึงจะถึอว่าจบครบถ้วนเทศกาลตรุษจีน หรือที่คนจีนโบราณเรียกว่า เทศกาลชาวนา เพราะวันที่ 16 เดือน 1 ของจีน คือวันที่ชาวนาเริ่มลงนาจริงจัง

และที่เรียกว่าเทศกาลโคมไฟ เพราะในคืนวันนี้ที่เมืองจีนแต่โบราณ จวบจนปัจจุบันในประเทศใดที่มีคนจีนอยู่มากๆ จะมีการประดับโคมไฟอย่างยิ่งใหญ่ มีชาวบ้านถือโคมไฟแห่ไปตามถนนดูสวยงาม

มีตำนานเล่าสืบมาอีกว่า ฮั่นหวู่ตี้ฮ่องเต้ (พ.ศ. 405 – 458) ทรงริเริ่มให้ปั้นขนมบัวลอยต้มน้ำตาลกินฉลองเทศกาลง่วงเซียวนี้

แล้วต่อมาก็เริ่มมีการประดิษฐ์โคมไฟแบบสวยๆ พิสดาร เกิดมีการประชันแข่งขันประกวดโคมไฟว่าใครจะทำได้สวยงามกว่ากัน

จนถึงสมัยราชวงศ์ถัง (พ.ศ. 1160 – 1540) เทศกาลโคมไฟถูกขยายวันออกเป็น 3 วัน เพื่อให้ชาวบ้านได้ฉลองกันให้จุใจ

ครั้งถึงสมัยราชวงศ์ซ่ง (พ.ศ. 1403 – 1822) ขยายเวลาเป็น 5 วัน 5 คืน

เมื่อถึงสมัยราชวงศ์เหม็ง (พ.ศ. 1911 – 2189) และราชวงศ์เช็ง (พ.ศ. 2179 – 2454) เทศกาลโคมไฟก็ถูกนับเนื่องให้เป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลตรุษจีน