วิธีการวัดองศาอาคารด้วยเข็มทิศ

เข็มทิศปัจจุบันเราไม่สามารถวัดองศาจากภายในตัวอาคารได้ เนื่องจากการปลูกสร้างจะใช้คอนกรีตเสริมเหล็ก รวมทั้งยังมีคลื่นสนามแม่เหล็กอยู่มากมาย ทั้งจากภายในและภายนอกอาคาร ดังนั้น จึงจำเป็นต้องออกมาหาพื้นที่ว่างนอกอาคาร ที่ปลอดจากโลหะชนิดต่าง ๆ หลัก การง่ายๆ ในการวัดองศา คือเราจะต้องกำหนดตำแหน่งที่จะยืนวัดขึ้นมาก่อน ควรเป็นแนวตรง หรือ ได้มุมฉาก เช่น แนวกำแพงด้านข้าง หรือ แนวกำแพงด้านหน้าอาคาร จุดที่ยืนวัด ต้องอยู่ตรงกับแนววัดองศาที่หาได้ เช่น ยืนตรงกับกำแพงด้านข้างตึก

อุปกรณ์ที่ใช้วัดองศา อาจเป็นเข็มทิศ กล้องวัดองศา หรือ หล่อแก (เข็มทิศจีน)

วิธีใช้เข็มทิศ

1. หมุนตัวอักษร N หรือ ตัวเลข 0 องศา (หรือ 360 องศา) ให้ตรงกับลูกศรในเข็มทิศ

how to compass

how to compass

how to compass

2. วัดองศาตามแนว วัดองศาจากตัวอาคาร สามารถใช้เชือกด้าย ช่วยดึงแนวออกมาจาก แนวกำแพงของอาคารประกอบการเล็งวัด

degrees line

3. ระยะรอบเข็มทิศต้อง ปลอดเหล็ก หรือโลหะ อย่างน้อย 6 เมตร เช่น รถยนต์ เศษเหล็ก เสาสัญญาณ โทรทัศน์ ลำโพง โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น หากเป็นอาคารขนาดใหญ่ ควรถอยห่างจากอาคารอย่างน้อยเท่าความสูงของตึก

how to compass

how to compass

สำหรับกล้องเข็มทิศวัดองศาที่ใช้ ต้องมีระบุค่าเบี่ยงเบนของแนวสนามแม่เหล็กโลก หรือ Declination สำหรับภูมิภาคของประเทศไทย คือ Magnetic Zone หรือ อักษร ME ครับ

magnetic declination
Magnetic declination