โหราเลขศาสตร์

ตอนนี้ทางเว็บได้พัฒนาโปรแกรม “โหราเลขศาสตร์” คำนวณตามหลักวิชาเลขศาสตร์เรียบร้อยแล้ว

ดังนั้นจึงเขียนบทความอัพเดทการดูทะเบียนรถ และชื่อ นามสกุล ด้วยตัวเองให้ง่ายขึ้นครับ

การดูเลขทะเบียนรถ

– เมื่อได้ผลรวมแล้วดูความหมายตามหลักเลขศาสตร์ ให้ได้กลุ่มหมายเลขที่ให้คุณ เช่น

เลขผลรวมที่ให้คุณระดับดีมาก ได้แก่ 2, 4, 5, 6, 9, 14, 15, 19, 23*, 24, 36, 41, 42, 45, 46, 50, 51, 54, 55, 56, 59, 63, 64, 65

เลขผลรวมที่ให้คุณระดับดี ได้แก่ 20, 32, 40, 44, 69, 79 เป็นต้น

– ควรหลีกเลี่ยงหมวดตัวอักษรกาลกิณีและเลขกาลกิณี เช่น คนเกิดวันอาทิตย์ไม่ควรมีเลข 6 และไม่ควรมีตัวอักษร ศ ษ ส ห ฬ ฮ

– หากหลีกเลี่ยง หมวดตัวอักษรกาลกิณีและเลขกาลกิณีไม่ได้ ไม่ควรให้เลขกาลกิณีเป็นเลขตัวสุดท้าย และให้ยึดหลักเลขศาสตร์เป็นหลัก

เลขและอักษรกาลกิณีที่ควรเลี่ยง

เกิดวันอาทิตย์ เลข 6 อักษร ( ศ ษ ส ห ฬ ฮ )
เกิดวันจันทร์ เลข 1 อักษร ( อ )
เกิดวันอังคาร เลข 2 อักษร ( ก ข ค ฆ ง )
เกิดวันพุธกลางวัน เลข 3 อักษร ( จ ฉ ช ซ ฌ ญ )
เกิดวัน พุธกลางคืน เลข 5 อักษร ( บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม )
เกิดวันพฤหัส เลข 7 อักษร ( ด ต ถ ท ธ น )
เกิดวันศุกร์ เลข 8 อักษร ( ย ร ล ว )
เกิดวันเสาร์ เลข 4 อักษร ( ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ )

หมายเหตุ : เกิดวันพุธกลางวัน (เวลาเกิด 06.00 – 17.59 น.) / เกิดวันพุธกลางคืน (เวลาเกิด 18.00 – 05.59 น.)

การตั้งชื่อ-นามสกุล

หลักการมีอยู่ว่า ใช้ชื่อที่มีอักษรนำหน้าเป็นอักษรให้คุณแก่ชะตาชีวิตโดยดูดาวที่ส่งผลที่ดี เป็นดาวดีส่งเสริมเจ้าชะตา (ตามหลักทักษา)

และเมื่อรวมเลขแล้วจะได้เลขดี มีมงคลแก่ตัว เป็นแรงหนุนชีวิตที่ดี (ตามหลักเลขศาสตร์)

แต่ที่สำคัญเลขที่ได้นั้นต้องสอดคล้องกับภูมิชะตาของบุคคลนั้นๆ ด้วย (วิชาโหราศาสตร์) จึงจะได้ผลอย่างแท้จริง

ในการอ่านค่าที่ได้จากการคำนวณตาม หลักเลขศาสตร์นั้นให้แบ่งออกเป็น 3 ส่วนเช่นเดียวกันโดยมีอิทธิพลแตกต่างกัน ดังนี้

– ชื่อตัว มีอิทธิพล 40% บ่งบอกพื้นดวงชะตา นิสัยใจคอ และโชควาสนา

– นามสกุล มีอิทธิพล 20% บ่งบอกพื้นฐาน วงศ์ตระกูล ทุนทรัพย์ กรรมเก่า

– ชื่อตัว + นามสกุล มีอิทธิพล 40% บ่งบอกภาพรวม ของชีวิต สุขทุกข์ ลาภยศ การงาน

ดังนั้นในการอ่านค่ากำลังดาวจากหลักเลขศาสตร์จำเป็นต้องพิจารณาถึงค่ากำลัง ดาวของชื่อตัว และผลรวมค่ากำลังดาวของชื่อตัว และนามสกุลเป็นสำคัญ

หากพบว่าค่ากำลังดาวที่ได้นั้นเป็นเลขดีแต่มีส่วนเสียเพียงเล็กน้อย ก็ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนชื่อให้ยุ่งยาก ให้เลือกปรับแก้ไขที่ตนเอง และวิถีการดำเนินชีวิตก็พอ

จุดสำคัญควรระวังเลขที่อันตราย มีผลทำให้เกิดอุบัติเหตุ และเคราะห์ภัยร้ายแรงมากกว่า เช่น เลข 27 29 30 เป็นต้น

ด้านล่างเป็นตารางทักษาสำหรับการตั้งชื่อครับ

hora number