หน้าต่างครึ่งบาน

สำหรับหน้าต่างซึ่งมีลักษณะเป็นบานเลื่อน ไม่ว่าจะเป็นบานเลื่อนไปด้านข้างหรือด้านบนก็ตาม ในการใช้เพื่อรับลมนั้นควรจะเปิดให้ได้กว้างมากที่สุด อย่างน้อยไม่ควรต่ำกว่าครึ่งบาน ผลกระทบหากเปิดหน้าต่างไม่เต็มบานนั้น ตำราฮวงจุ้ยกล่าวไว้ว่า พลังชี่ไม่สามารถไหลเวียนได้เต็มที่…

สาเหตุที่ฮวงจุ้ยได้กล่าวไว้เช่นนั้น เพราะนอกจากจะทำให้อากาศภายในบ้านไม่สามารถถ่ายเทได้สะดวกแล้ว การที่เปิดเพียงเล็กน้อยจะเป็นจุดที่สร้างความสงสัยของเพื่อนบ้านในพฤติกรรม ว่าแอบทำสิ่งที่ผิดต่อศีลธรรม จึงไม่กล้าสู้หน้าผู้อื่น

สำหรับปัญหาดังกล่าวสามารถแก้ไขได้โดยการเปิดหน้าต่างให้เต็มที่ รับลมในวันที่อากาศดี เพื่อช่วยถ่ายเทอากาศภายในบ้าน

ส่วนเรื่องภาพพจน์ต่อชุมชนนั้น สามารถแก้ไขได้โดยการแสดงความบริสุทธิ์ใจ คบค้าสมาคม พูดจากับเพื่อนบ้านตามสมควรแก่โอกาส เพราะหากจะว่าไปแล้วสังคมไหนๆ ก็คงหนีไม่พ้นการถูกเฝ้าดูและเรื่องติฉินนินทาเป็นแน่

หากตัวเรามั่นใจว่าไม่เคยกระทำสิ่งใดอันเป็นการเบียนเบียนสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่น ก็ไม่ควรไปสนใจคำนินทาว่าร้ายของผู้ไม่หวังดีในสังคมครับ

half window