ลักษณะหน้าต่างที่ดี และหน้าต่างต้องห้าม!

good bad window

good bad window

good bad window

มีคำกล่าวว่า หน้าต่างเปรียบได้ดังดวงตาของบ้านและที่อยู่อาศัย

ลักษณะที่ดีคือบานหน้าต่างจะต้องเปิดได้จนสุดบานตามสภาพของมัน ไม่ว่าจะเป็นบานเกล็ด บานพับ หรือแบบบานเลื่อน เพื่อเปิดรับพลังชี่จากภายนอกเข้ามาสู่ในตัวบ้าน และจะส่งผลดีต่อผู้อยู่อาศัย

ในเชิงตรรกวิทยาหน้าต่างที่สามารถเปิดออกได้จนสุดบานนั้น สามารถรับลมได้เต็มที่ อากาศจากภายนอกจะเข้ามาขับไล่ความอับชื้นภายในบ้าน ส่งผลให้ผู้พักอาศัยมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่ดี สามารถสร้างสรรค์กิจการงานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ลักษณะของหน้าต่างที่ไม่ดีก็คือ หน้าต่างที่บานเปิดเข้ามาภายในบ้าน จะทำให้พลังชี่ของคนอยู่อาศัยภายในบ้านถูกรบกวนทำลาย ส่งผลให้มีสภาพจิตใจอ่อนแอ ขาดพลังในการสร้างสรรค์

หากพิจารณาในแง่ของเหตุผลก็จะพบว่า บานหน้าต่างที่เปิดเข้ามาภายในบ้านนั้นจะไม่สามารถรับลมได้อย่างเต็มที่ เพราะลมจากภายนอกจะพัดมากระทบกับบานหน้าต่างและสะท้อนกลับออกไป ส่วนอากาศภายในบ้านก็จะไม่สามารถถ่ายเทออกไปได้เต็มที่ ส่วนหนึ่งนั้นถูกกั้นด้วยบานหน้าต่าง อีกทั้งบานหน้าต่างที่เปิดเข้ามานั้นจะรบกวนพื้นที่ใช้สอยภายในบ้าน และในบางครั้งผู้อยู่อาศัยภายในบ้านอาจได้รับอันตรายจากขอบหน้าต่างหากเดินไม่ระมัดระวังเพียงพอ

บานหน้าต่างที่เปิดเข้ามาด้านในนั้นรบกวนพื้นที่ใช้สอย อีกทั้งยังเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุของคนในบ้านอีกด้วยครับ