ไฉ่ซิงเอี๊ย (เทพเจ้าแห่งโชคลาภ)

“ไฉ่ซิงเอี๊ย” เป็นภาษาจีนแต้จิ๋ว ส่วนจีนกลางเรียกว่า “ไฉ่เสินเย๋” เป็นเทพชั้นสูง (ความเป็นเทพชั้นสูงให้สังเกตุจากเครื่องเซ่นไหว้จะเป็นของเจทั้งหมด ไม่มีเนื้อสัตว์เลย)

ให้คุณทางด้านอำนวยโชคลาภ ความมั่งคั่ง และร่ำรวยแก่ผู้บูชา โดยเฉพาะในวันขึ้นปีใหม่จีนหรือวันตรุษจีน (วันที่ 1 เดือน 1 ตามวันของจันทรคติจีน)

ชาวจีนจะนำเครื่องเซ่นไหว้ไปบูชาเทพเจ้าโชคลาภ หรือเทพเจ้าแห่งทรัพย์สิน โดยเฉพาะคนที่ทำการค้าจะนับถือไฉ่ซิงเอี๊ยเป็นเทพเจ้าที่สำคัญที่สุด

เทพไฉ่ซิงเอี๊ย มี 2 องค์ คือ ไฉ่ซิงเอี๊ยองค์บู๊ และ ไฉ่ซิงเอี๊ยองค์บุ๋น

ไฉ่ซิงเอี๊ยองค์บู๊ หน้าจะดุ บางครั้งประทับบนหลังเสือ บางครั้งทรงเหยียบเสืออยู่ ที่หัตถ์ถือกระบอง

ส่วนไฉ่ซิงเอี๊ยองค์บุ๋น เป็นเทพหน้าตาดีมีหนวด

เชื่อกันว่าองค์บู๊ให้คุณเรื่องหนี้สิน เจ้าหนี้คนไหนบูชามักตามหนี้ได้ง่าย ลูกหนี้ไม่กล้าเบี้ยวหรือหนีหนี้

ดังนั้น เมื่อวันขึ้น 2 ค่ำเดือน 1 และวันที่ 22 เดือน 7 (ตามปฏิทินจีน) นักธุรกิจชาวจีนจะพากันเซ่นไหว้ฉลองวันเกิด (แซยิด) แก่เทพเจ้าทั้ง 2 องค์ (ที่ต้องไหว้ 2 ครั้ง ก็เพราะเทพไฉ่ซิงเอี๊ยมี 2 องค์ครับ)