🙏 แจกเคล็ดลับ! ไหว้ไฉ่ซิ้งเอี้ย ด้วยฤกษ์ “พลังบุญเสริมโชคลาภ” ปี 2566

🛐 ทำพิธีวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม ช่วงเวลา 07.15-08.45 น.
🙇‍♂️ จัดโต๊ะโดยผู้ทำพิธีไหว้หันหน้าไปทางทิศตะวันออก 90 องศา

🧘‍♀ เสร็จแล้วให้ผู้ไหว้หันหน้าทางทิศตะวันตก
📿 ทำสมาธิแล้วกล่าว #คาถาเรียกทรัพย์ “พุทธังโหม ธัมมังโหม สังฆังล้อม อันตะรายานิวาศสันติ” เป็นอันเสร็จพิธีครับ