ฤกษ์เทียงอุย หรือ หมอเทพ

วันหมอเทพจะเป็นฤกษ์เฉพาะบุคคล เดือนหนึ่งจะมีประมาณ 3-4 วันครับ

ผมใช้บ่อยเมื่อต้องให้คำแนะนำดวงที่ป่วยอยู่ ในกรณีไม่ใช่เหตุจำเป็นเร่งด่วน เช่น การตรวจสุขภาพ นัดวันหมอ หรือรักษาผ่าตัด

และท่านที่ต้องการเข้าไปเจรจาแก้ไขปัญหาต่างๆ ก็สามารถใช้ฤกษ์เทียงอุยได้เช่นกัน

ในแอพดวงจีนจะมีฤกษ์นี้แสดงไว้ให้ใช้งานครับ


เทียงอุยเป็นเกณฑ์ฤกษ์ยาม คือ การรักษาอาการเจ็บป่วย การแก้ปัญหา ให้ดูที่เดือนเกิด ความสำคัญอยู่ที่หลักวันจะให้ผลมาก หรือรองลงมาที่หลักเวลา (ยาม) แต่จะให้ผลน้อยลง

เกิดเดือนนักษัตรชวด (子 รหัส /1) วันเทียงอุย คือ วันนักษัตรเถาะ หรือ เวลา 05.00 – 06.59 น. (卯 รหัส /4)

เกิดเดือนนักษัตรฉลู (丑 รหัส /2) วันเทียงอุย คือ วันนักษัตรกุน หรือ เวลา 21.00 – 22.59 น. (亥 รหัส /12)

เกิดเดือนนักษัตรขาล (寅 รหัส /3)วันเทียงอุย คือ วันนักษัตรเถาะ หรือ เวลา 05.00 – 06.59 น. (卯 รหัส /4)

เกิดเดือนนักษัตรเถาะ (卯 รหัส /4) วันเทียงอุย คือ วันนักษัตรกุน หรือ เวลา 21.00 – 22.59 น. (亥 รหัส /12)

เกิดเดือนนักษัตรมะโรง (辰 รหัส /5) วันเทียงอุย คือ วันนักษัตรฉลู หรือ เวลา 01.00 – 02.59 น. (丑 รหัส /2)

เกิดเดือนนักษัตรมะเส็ง (巳 รหัส /6) วันเทียงอุย คือ วันนักษัตรมะแม หรือ เวลา 13.00 – 14.59 น. (未 รหัส /8)

เกิดเดือนนักษัตรมะเมีย (午 รหัส /7) วันเทียงอุย คือ วันนักษัตรมะเส็ง หรือ เวลา 09.00 – 10.59 น. (巳 รหัส /6)

เกิดเดือนนักษัตรมะแม (未 รหัส /8) วันเทียงอุย คือ วันนักษัตรเถาะ หรือ เวลา 05.00 – 06.59 น. (卯 รหัส /4)

เกิดเดือนนักษัตรวอก (申 รหัส /9) วันเทียงอุย คือ วันนักษัตรกุน หรือ เวลา 21.00 – 22.59 น. (亥 รหัส /12)

เกิดเดือนนักษัตรระกา (酉 รหัส /10) วันเทียงอุย คือ วันนักษัตรฉลู หรือ เวลา 01.00 – 02.59 น. (丑 รหัส /2)

เกิดเดือนนักษัตรจอ (戌 รหัส /11) วันเทียงอุย คือ วันนักษัตรมะแม หรือ เวลา 13.00 – 14.59 น. (未 รหัส /8)

เกิดเดือนนักษัตรกุน (亥 รหัส /12) วันเทียงอุย คือ วันนักษัตรมะเส็ง หรือ เวลา 09.00 – 10.59 น. (巳 รหัส /6)