ทำเลฮวงจุ้ยที่ดีต้องมีบารมีและโชคลาภ

ด้านหลังพิงเขา ถือเป็นหลักสำคัญอย่างหนึ่งในการหาทำเลที่ดี เพราะช่วยในการป้องกันมรสุม หรือภัยจากธรรมชาติ การปลูกสร้างบ้านอย่างโดดเดียวในที่โล่งแจ้ง ย่อมมีผลกระทบ โดยตรงมากกว่า
หากเป็นเมืองใหญ่ๆ ในปัจจุบันถึงแม้จะไม่มีปัญหาเรื่องภัยจากธรรมชาติ แต่การปลูกบ้านอยู่อย่างโดดเดียว ก็ไม่ส่งผลดีในเรื่องความปลอดภัยเช่นกัน
สัญลักษณ์ ของภูเขา สามารถทดแทนได้ด้วยสิ่งปลูกสร้าง ไม่ว่าจะเป็นตึกสูง หรือการมีเพื่อนบ้านอยู่ด้านหลัง ก็เท่ากับว่ามีภูเขาให้พักพิงซึ่งกันและกันตามความหมายของวิชาฮวงจุ้ย

back home

ดังนั้นเงื่อนไขแรกของฮวงจุ้ยที่ดีคือมี “สิ่งหนุนหลัง” บ้านที่มีฮวงจุ้ยดีจะได้รับการ “ค้ำจุน” จากอาคารด้านหลัง ถ้าหากด้านหลังบ้านของบ้านไม่มีอาคารสูงค้ำจุน หากมีต้นไม้อยู่ก็ถือว่าใช้ได้

ในฮวงจุ้ยสุสาน ภูเขาหรือเนินสูง จะบอกถึงจำนวนบุตรธิดาที่ครอบครัวนั้นจะมี หรือความสำเร็จของคนรุ่นต่อไป พื้นที่ในส่วนด้านหน้าของที่ดินจะบ่งบอกถึงภาวะปัจจุบันหรือคนรุ่นปัจจุบัน ส่วนด้านหลังของที่ดินจะบ่งบอกถึงอนาคต

ทำเลหน้าบ้านมีน้ำ ในสมัยก่อนชุมชนมักต้องพึ่งพาสายน้ำ ไม่ว่าที่ใดหากตั้งอยู่ริมน้ำสายหลัก มักมีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งกว่าชุมชนห่างไกลแหล่งน้ำ เพราะผู้คนจะใช้น้ำนำมาหล่อเลี้ยงชีวิต อุปโภค บริโภค ทำกสิกรรม หรือใช้เป็นเส้นทางคมนาคม ในปัจจุบันเราสามารถใช้น้ำได้อย่างสะดวกสะบาย โดยไม่จำเป็นต้องอยู่ริมน้ำ หรือแม้กระทั่งการเดินทาง เนื่อง จากเทคโนโลยีอันทันสมัย ทำให้เรามีพาหนะที่เดินทางบนบกได้รวดเร็ว มีถนนหนทางมากมาย

ดังนั้นจึงใช้เป็นสัญลักษณ์ของสายน้ำในความหมายของฮวงจุ้ยในที่สุด บ้านเรือนที่ตั้งอยู่ใกล้กับถนน จึงเป็นบ้านเรือนที่ถูกต้องตามหลักฮวงจุ้ย เพราะเราสามารถใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิต ดังนั้น ทำเลที่ดี สังเกตุง่าย ๆ คือตั้งอยู่ใกล้กับถนนหนทางที่สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก ทั้งหมดนี้คือเหตุผลที่ตำราฮวงจุ้ย แนะนำว่าทำไมควรมีหน้าบ้านติดน้ำ นอกจากนี้คุณภาพของน้ำก็เป็นสิ่งสำคัญ เช่น ลำน้ำที่เน่าเสีย ก็ส่งผลกระทบต่อสมาชิกภายในบ้านทั้งต่อ สุขภาพ พลามัย และบันทอนจิตใจอีกด้วย หรือหน้าบ้านติดถนนที่เล็ก แคบ รถเข้าออก หรือ วิ่งสวนกันไม่สะดวก ก็จะส่งผลต่อการใช้ประโยชน์

สำหรับบ้านที่ตั้งอยู่ ริมน้ำ ริมทะเลสาป เช่นในโครงการหมู่บ้าน หรือบางท่านตั้งอ่างบัว บ่อน้ำ หรือมีน้ำพุอยู่หน้าบ้าน ในทางจิตวิทยาก็ถือได้ว่าช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายความเครียดจาก การทำงาน หรือการเรียนได้ เพราะน้ำ นำมาซึ่งความสดชื่น และช่วยสร้างบรรยากาศให้น่าอยู่ (ในฮวงจุ้ยระดับสูง จะต้องดูตำแหน่งที่วางน้ำประกอบด้วย)

ถนนที่ส่งผลต่อโชคลาภ ในแง่ของฮวงจุ้ยมีอยู่ 2 ประเภทด้วยกันคือ ให้คุณและให้โทษ

ถนนที่ให้คุณได้แก่ ถนนทอดตัวคดเคี้ยวมาหา ถนนที่โอบล้อม จะนำโชคภลามมาสู่ผู้ที่พักอาศัย

ถนนที่ให้โทษได้แก่ถนนที่พุ่งตรงและหักเลี้ยวเป็นมุมมาหา เช่น บ้านหรืออาคารที่ตั้งอยู่บนถนนรูปตัวที (T) หรือตัววาย (Y)

feng shui house T Y X

สำหรับฮวงจุ้ยในระดับสูงสามารถวิเคราะห์ได้ว่าให้คุณหรือให้โทษ แต่โดยทั่วไปมักหลีกเลี่ยง