ทำเล-สี่องค์ประกอบพื้นฐานของฮวงจุ้ย

ทำเลที่ตั้งเป็นตัวกำหนดพลังชี่ ลักษณะที่ดินจะเป็นตัวกำหนดประเภทของพลังที่ครอบคลุมบริเวณนั้น เรามาทัวร์ฮวงจุ้ยดูทำเลกันว่า การจะปลูกบ้านหรืออาคาร ในทางฮวงจุ้ย องค์ประกอบพื้นฐานที่ดีได้แก่อะไรบ้าง

1. ด้านหลังที่ดินสูง (เต่าดำ)
2. ด้านหน้าของที่ดินมีที่ว่างกว้างขวาง (หงส์แดง)
3. ด้านขวาควรนิ่ง (เสือขาว)
4. ด้านซ้ายควรเคลื่อนไหว (มังกรเขียว)

ทำเลฮวงจุ้ย
ใน สมัยก่อน การวิเคราะห์ทำเลที่ตั้งขึ้นอยู่กับทิวเขาที่อยู่ในบริเวณนั้น เพราะตำแหน่งของทิวเขา ซึ่งสัมพันธ์กับทำเลที่ตั้งนี้เอง ที่เป็นตัวกำหนดพลังชี่หรือธาตุของทำเลที่ตั้งนั้น ๆ และทางน้ำ อาทิ แม่น้ำ, คลองเล็ก หรือลำธารในบริเวณนั้น จะยึดจับให้ชี่ที่แผ่ออกมาจากภูเขาอยู่ตัว

ปัจจุบันภูเขาหรือชี่ของ มังกร ถูกแปลความหมายว่าเป็นเนินสูง อาคาร ต้นไม้ใหญ่ หรือกำแพงสูง ส่วนทางน้ำ ถูกแปลความหมายว่าเป็น ถนนหนทาง

ลักษณะที่ดินจะเป็นตัวกำหนดประเภทของพลังที่ครอบคลุมบริเวณนั้น ดังนั้นบริเวณซึ่งมีทิวเขาหลังที่ดิน และทิวเขานั้นขยายตัวโอบมาทางซ้ายและขวาจึงถือว่ามีฮวงจุ้ยดี เนื่องจากมี “หลังพิง” หรือได้รับการค้ำจุนจากภูเขาที่ด้านหลัง และได้รับการปกป้องคุ้มครองจากเนินสูงทั้งทางปีกซ้ายและปีกขวา นี่ก็หมายความว่าผู้ที่พำนักอยู่ในบริเวณนี้จะได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือ มันยังหมายนัยถึงความมั่นคงเฉกเช่น บัลลังก์ของจักรพรรดิ ซึ่งมีทั้งขุนนางฝ่ายบุ๋นและฝ่ายบู๊คอยให้พึ่งพิง และปกป้องคุ้มครอง

สภาพเช่นนี้เมื่อประกอบกับด้านหน้าที่โล่งกว้าง ถือว่ามีฮวงจุ้ยดีเยี่ยม ทำให้เห็นทัศนียภาพอันกว้างขวาง ซึ่งหมายถึงการไร้อุปสรรคในสิ่งที่ทำ ดั้งนั้นแก่นแท้ของฮวงจุ้ยที่ดีของทำเลหนึ่งใดจึงได้แก่ ด้านหลังมีเนินสูง ถ้าเป็นไปได้ก็ควรมีเนินที่ต่ำกว่าด้านซ้ายและขวา ส่วนด้านหน้าเป็นที่ราบหรือไม่มีสิ่งกีดขวางใดๆ

ต่อไปเรามาดูทำเลตั้งบ้านที่ไม่ดีกันบ้างครับ

ถ้าคุณสร้างบ้านบนส่วนที่สูงที่สุดของทำเลที่ตั้ง ฮวงจุ้ยไม่ดีเพราะ

– ไม่ได้รับการปกป้องคุ้มครองจากภัยธรรมชาติ อาทิ ไต้ฝุ่น หรือพายุฝน
– ไม่มี หลังพิง ซึ่งหมายความว่าทุกสิ่งที่คุณทำมีผู้ค้ำจุน
– สถานที่นั้นไม่สามารถเก็บกักหรือรวมพลังเอาไว้ได้ เนื่องจากถูกลมแรงพัดกระจายหายสูญหมดสิ้นมีผู้ค้ำจุน
– สถานที่นั้นไม่สามารถเก็บกักหรือรวมพลังเอาไว้ได้ เนื่องจากถูกลมแรงพัดกระจายหายสูญหมดสิ้น

ในทางกลับกัน ถ้าบ้านของคุณสร้างอยู่ในส่วนที่ต่ำสุดของทำเลที่ตั้ง โดยเฉพาะต่ำกว่าระดับถนน พลังทั้งหมดในบริเวณนั้นจะรวมตัวอยู่ที่หน้าบ้านคุณ นี่อาจทำให้พลังตกอยู่ในภาวะแน่นิ่ง อยู่กันอย่างแออัด ทำให้ฮวงจุ้ยไม่ดี นอกจากนั้นบ้านยังถูกน้ำท่วมได้ง่ายในวันที่ฝนตกหนักอีกด้วย

ในแง่อื่นเกี่ยวกับฮวงจุ้ยที่แสดงถึงการขาดสิ่งหนุนหลัง ได้แก่ ที่ดินซึ่งลาดต่ำลงไปด้านหลัง หลังของบ้านต่ำกว่าถนนด้านหน้า หรือมีคลองหลังบ้าน กรณีนี้เท่ากับเรามีทางที่เคลื่อนไหวที่ด้านหลังของบ้าน บ่งบอกถึงการขาดความสนับสนุน

ความสำคัญของมังกรและเสือ มังกรเป็นสัตว์มงคล คนจีนนับถือมังกรเพราะเชื่อว่ามันจะนำความเจริญรุ่งเรืองมาให้ แต่เสือเป็นสัตว์ร้าย ที่ควรนับถือและเกรงกลัว ดังนั้นจึงควรทำให้เสืออยู่อย่างสงบหรือไม่เคลื่อนไหว

feng shui gods four animals
Four Celestial Animals