วันฟ้าอภัย 29 กันยายน 2558

อังคารที่ 29 ก.ย. เป็นวันฟ้าอภัยครับ และวันนี้มีเทพอุปถัมภ์ด้วย (เทียงเสี่ย + เทียงอิกกุ้ยยิ้ง) เหมาะกับการทำบุญสังฆทาน อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร หรือขอขมาลาโทษ

ถ้าไม่สะดวกตั้งโต๊ะทำพิธี ก็สามารถไปไหว้ทีกง (ฟ้าดิน) ตามศาลเจ้าจีนได้ ส่วนการขอขมาทำแทนกันไม่ได้นะครับ