ทำนายดวงบ้านจากทิศประตู ระหว่างวันที่ 7 ธ.ค. 63 – 5 ม.ค. 64

ดาวจร 122020
ทิศอสูร 122020

เตรียมรับสถานการณ์ เดือนธันวาคม 63 ดาวประจำเดือนและปีจะสถิตย์อยู่ตำแหน่งเดียวกัน ทำให้มีกำลังมาก

– ไทย ดาว 5 วิบัติ มีเรื่องเสียหาย (วิบากกรรม) ผ่านพ้นเดือนนี้ไปจะมีดาวปัญญาเข้ามาแก้ไขปัญหาครับ 💥
– ภาคยุโรป ดาวป่วย ชะลอตัว มีอุปสรรค 😷
– จีน ดาวเปลี่ยนแปลง เคลื่อนไหว ไปในทางที่ดี 📈

🔮 ทำนายดวงบ้านจากทิศประตู ระหว่างวันที่ 7 ธ.ค. 63 – 5 ม.ค. 64
🚪 เบื้องต้นให้ยืนกลางบ้านหรือห้องนอน ถือเข็มทิศหันหน้าไปทางประตู ได้ทิศแล้วให้ดูความหมายในผังครับ


🛡 วิธีป้องกันและแก้ไขทิศประตูไม่ดี

1. [N] เหนือ
– ดาว 3 วิวาทะ 💢
– ประตูทางทิศนี้จะมีเรื่องวุ่นวาย
วิธีแก้ไข
1.1 บ้านเรือนติดสัญลักษณ์กั้วดาว 4 (ปัญญา)
1.2 ร้านค้า สำนักงาน ไม่ต้องแก้ไข

2. [E] ตะวันออก
– ดาว 5 วิบัติ (ดินอมไฟ) 💥💸
– ประตูทางทิศนี้ให้ระวังเหตุร้าย มีอุปสรรค ติดขัด
– หากถูกกระทบซ่อมแซมจะเกิดเรื่องอัปมงคล
วิธีแก้ไข
2.1 ให้ราดน้ำ 5 ถัง (ขัน) บริเวณดังกล่าว หากเป็นประตูราดทุกต้นสัปดาห์
2.2 ติดสัญลักษณ์กั้วดาว 1 (น้ำ) บริเวณประตูหันหน้าสัญลักษณ์รับพลังทางทิศตะวันออก

3. [SE] ตะวันออกเฉียงใต้
– ดาว 6 ขุนนาง ✨
– ประตูทางทิศนี้จะมีอำนาจ วาสนา บารมี ได้ตำแหน่ง
– หากฮวงจุ้ยหรือดวงชะตามีปัญหา อาจถูกขุนนางมาเยือนด้วยเจตนาไม่ดี
วิธีป้องกันกรณีจำเป็น
– ร้านค้าติดกั้วดาว 1
– บ้านเรือนติดกั้วดาว 4

4. [S] ใต้
– ดาว 2 ป่วย 💉
– ประตูทางทิศนี้ให้ระวังอุปสรรค การงานการเงินนิ่ง เจ็บป่วย
วิธีแก้ไข ติดสัญลักษณ์กั้วดาว 9 (แสงอาทิตย์ไล่ความชื้น)

🗓 ฤกษ์ติดหรือยกเลิกแผ่นดาวกำเนิดกั้ว
– วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 – 10.30 น.

ดาวกำเนิดกั้วโลหะสำหรับปรับแก้ฮวงจุ้ย
https://sinsae.com/support/service.html#bagua 🖱