ทำนายดวงบ้านจากทิศประตู ระหว่างวันที่ 7 พ.ย. – 7 ธ.ค. 63

ดาวจร 112020
ทิศอสูร 112020
ตัวอย่างดาวจรทิศอสูร 112020
ตัวอย่างดาวจรทิศอสูร 112020

🚪 เบื้องต้นให้ยืนกลางบ้านหรือกลางห้องนอน ถือเข็มทิศหันหน้าไปประตู ได้ทิศแล้วก็ดูความหมายในผังครับ

🛡 วิธีป้องกันและแก้ไขทิศประตูไม่ดี

1. [NE] ตะวันออกเฉียงเหนือ
– ดาว 2 ป่วย 💉
– ประตูทางทิศนี้ระวังการงานการเงินนิ่ง มีอุปสรรค
วิธีแก้ไข ติดสัญลักษณ์กั้วดาว 9 (แสงอาทิตย์ไล่ความชื้น)

2. [E] ตะวันออก
– ดาว 6 ขุนนาง ✨
– ประตูทางทิศนี้ให้ระวังความเครียด ชิงดีชิงเด่น
– หากฮวงจุ้ยหรือดวงชะตามีปัญหาอาจถูกข้าราชการมาเยือนด้วยเจตนาไม่ดี
วิธีป้องกันกรณีจำเป็น
– ติดกั้วดาว 1 (ถ้ามีกั้วประจำปีอยู่แล้วไม่ต้องติดเพิ่ม)

3. [SE] ตะวันออกเฉียงใต้
– ดาว 7 ขุนโจร 💂‍♂
– ประตูทางทิศนี้ให้ระวังเสียทรัพย์ แย่งชิง
– สำหรับบ้านเรือนไม่ต้องแก้ไข เนื่องจากมีดาวปีจรขุนนางสถิตอยู่ จะช่วยลดความรุนแรง
วิธีแก้ไข
– ร้านค้าติดกั้วดาว 9

4. [S] ใต้
– ดาว 3 วิวาทะ 💢
– ประตูทิศนี้จะมีเรื่องวุ่นวาย คดีความ เจ็บป่วย
วิธีแก้ไข
– บ้านเรือนติดสัญลักษณ์กั้วดาว 4 (ปัญญา)
– ร้านค้า สำนักงาน ไม่ต้องแก้ไข

5. [SW] ตะวันตกเฉียงใต้
– ดาว 5 วิบัติ (ดินอมไฟ) 💥💸
– ประตูทางทิศนี้ให้ระวังเหตุร้าย วุ่นวาย เสียการงาน
– หากถูกกระทบซ่อมแซมจะเกิดเรื่องอัปมงคล
วิธีแก้ไข
– ให้ราดน้ำ 5 ถัง (ขัน) บริเวณดังกล่าว หากเป็นประตูราดทุกต้นสัปดาห์
– ติดสัญลักษณ์กั้ว (โลหะ) ดาว 1 (น้ำ) บริเวณประตู
– กรณีจำเป็นต้องกระทบซ่อมแซมทางทิศนี้ ให้ราดน้ำ 5 ถังและใช้ฤกษ์ปลอดภัย

🗓 ฤกษ์ติดหรือยกเลิกแผ่นดาวกำเนิดกั้วประจำเดือน
– ศุกร์ที่ 6 พ.ย. 63 เวลา 05.30 – 06.30 น.
– เสาร์ที่ 5 ธ.ค. 63 เวลา 09.30 – 10.30 น.

แผ่นดาวกำเนิดกั้วโลหะปรับแก้ฮวงจุ้ย (ถาวร)
https://sinsae.com/support/service.html#bagua 🖱

🔮 คำทำนายดวงเมืองช่วงปลายปี 63
https://www.facebook.com/sinsae/posts/4666081873432985 🖱