พื้น – ช่องของชี่

พื้นบ้านเป็นช่องของพลังชี่สำหรับแล่นตลอดไปทั่วทั้งบ้าน ชี่จะไหลเวียนอย่างต่อเนื่องถ้าบ้านมีระดับเดียวกัน

แต่ถ้าบ้านที่เล่นระดับ ชี่จะที่ไหลเวียนจะมีลักษณะขึ้นๆ ลงๆ ส่งผลให้บ้านประสบกับปัญหาต่างๆ และทำให้โชคลาภพลอยขึ้นๆ ลงๆ ตามไปด้วย…

การทำพื้นเล่นระดับเพื่อเหตุผลของการใช้สอยจะต้องดูองค์ประกอบการใช้งาน เช่น เพื่อพื้นที่ห้องน้ำ หรือตำแหน่งซักล้าง ก็สมควรที่จะทำให้ต่ำกว่าพื้นบ้านตามปกติ เพื่อไม่ให้น้ำจากการทำความสะอาดหรือซักล้างไหลออกมานอกพื้นที่ ซึ่งเป็นที่สมเหตุผลและถูกต้องตามหลักสุขอนามัยด้วย

สำหรับพื้นที่ต่างระดับกันควรทำสีพื้นหรือมีสัญลักษณ์ให้เห็นถึงความแตกต่าง และมีความสว่างมากพอให้สังเกตุเห็นได้ชัดเพื่อให้เกิดความปลอดภัย

ระดับพื้นบ้านที่ดี ต้องจะต้องไม่ยกสูงจากพื้นถนนมากเกินไปจะส่งผลให้เจริญรุ่งเรืองเป็นเวลานาน

ส่วนพื้นบ้านที่อยู่ต่ำกว่าถนน นอกจากจะมีปัญหาเรื่องน้ำท่วมและฝุ่นเข้าบ้านแล้ว ในฮวงจุ้ยจะมีความหมายถึงโชคลาภล้น (มีโชคลาภแต่รับไม่ได้ เท่ากับเสียโอกาสนั่นเอง)

สำหรับห้องใต้ดินนั้น ถือว่าเป็นส่วน “กลวง” (ในฮวงจุ้ยชี่เป็นพลังที่เคลื่อนไหวอยู่บนพื้นผิวโลก) ดังนั้น ห้องใต้ดินที่อยู่ในตำแหน่งกลางบ้าน จะทำให้ครอบครัวแตกความสามัคคี เพราะทำให้ศูนย์กลางบ้าน “กลวง” นั่นเองครับ

บทความที่เกี่ยวข้อง
บ้านเล่นระดับ