ภาพบรรยากาศงานบรรยายฮวงจุ้ยประจำปี 2558 (19 ม.ค.)

จากที่เข้าฟังบรรยายจากท่านอาจารย์เกรียงไกร ผมสรุปคราวๆ ดังนี้

ประเทศไทยการเมืองนิ่ง แต่ดวงเมืองจะมีเหตุวุ่นวายช่วงกลางปี ส่วนปีนี้จะมีความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น…

จีนโดดเด่นในเวทีโลก ส่วนอเมริกาบทบาทจะลดลง เศรษฐกิจไม่ดี แต่ก็ผ่านพ้นไปได้ครับ…

น้ำท่าอุดมสมบูรณ์ แต่ก็ต้องบริหารจัดการด้วย…

ทิศตะวันตกปีนี้ไม่ดี ประตูบ้านไหนอยู่ทางทิศดังกล่าวให้ตั้งน้ำ 5 โอ่ง หรือติดกั้วดาว 1 ไว้ครับ…

ส่วนฤกษ์ 4 ขุมคลังสามารถตั้งไหว้ฟ้าดินขอพรได้ครับ ใช้ของไหว้เป็นผลไม้ ขนมหวาน กำเช่า 5 ก้าน จุดธูป 10 ดอก กราบคาระวะฟ้าดิน 10 ครั้ง แล้วขอพร 1 อย่างเท่านั้น…

ฤกษ์เปิดทรัพย์ 4 ทิศ ฤกษ์แรกของปีนี้คือวันอังคารที่ 7 เมษายน เวลา 19.30-20.30 น.ครับ

feng shui seminar 2015-01-19

feng shui seminar 2015-01-19

feng shui seminar 2015-01-19

feng shui seminar 2015-01-19