ฮวงจุ้ยกับผลลัพธ์แห่งกรรม!

“ผู้ใดหว่านเพาะสิ่งใด ย่อมจะเก็บเกี่ยวผลของสิ่งนั้น” การกระทำที่ไม่ถูกต้องและวิจารณญาณที่ผิดพลาด จะทำให้ได้รับผลสะท้อนในด้านลบ การสร้างบรรยากาศแวดล้อมตัวเอง บ้าน และที่ทำงาน

ด้วยฮวงจุ้ยที่ดี ผลของกรรมสามารถหน่วยเหนี่ยวให้ล่าช้าออกไปได้ การจัดฮวงจุ้ยที่ดี ทำให้ได้โชคดีทั้งที่โอกาสยังไม่ควรได้ ดังนั้นจึงสมควรมีเมตตาช่วยเหลือผู้อื่น การสร้างกรรมดีสามารถเปลี่ยนแปลงผลจากกรรมที่ไม่ดี ซึ่งกำลังรอที่จะเกิดขึ้นกับคุณอยู่ได้ ในบางครั้งวัฎจักรโชคชะตาของ คนที่ต้องการดูฮวงจุ้ยอาจย่ำแย่มาก เพราะผลกรรมรุนแรง แม้จะมีซินแสที่ยินดีให้คำปรึกษาด้านการออกแบบหรือปรับเปลี่ยน แต่ก็ยังอาจมีเหตุอุปสรรคขัดขวางขึ้นมาจนได้

เราปรับเสริมดวงชะตากันอย่างไร?

การแก้ดวงโดยใช้หลักวิชาฮวงจุ้ย จะอาศัยแรงผลักดันจากตัวผูกพัน เช่น อาคาร ที่อยู่ ทิศทาง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเป็นวิชาของชาวจีนมีประวัติยาวนานหลายพันปี ตัวอย่างเช่น บุคคลที่เกิดในวันเวลาเดียวกัน ควรจะมีดวงชะตาชีวิตแบบเดียวกัน แต่ปรากฏว่าไม่เป็นเช่นนั้น เนื่องจาก แต่ละคนจะผูกพันกับที่อยู่ พ่อแม่ สังคม คู่ชีวิต ไม่เหมือนกัน ชะตาชีวิตจึงแตกต่างกันไป วีธีจะหาตัวผูกพันต้องอาศัย วันเดือนปีเกิด เวลาตกฟาก มาผูกดวงเพื่อดูกำลังดิถี (กำลังของดวง) หาธาตุสำคัญในดวง และอาศัยพลังจากทิศทาง สภาพแวดล้อม หรือบุคคล เพื่อปรับเสริมธาตุของดวงชะตา

ดวงชะตากับฮวงจุ้ย ส่งผลกันอย่างไร?

โชคชะตาหรือวัฏจักรพลังงานคือ ปัจจัยหลักที่กำหนดเหตุการณ์ณ์ต่าง ๆ ในชีวิต ฮวงจุ้ยของบ้านและที่ทำงานสามารถช่วยบรรเทาด้านลบของวัฎจักรโชคชะตา และส่งเสริมด้านบวกให้ดีขึ้นได้

– ถ้าดวงชะตาเข็มแข็ง
ฮวงจุ้ยที่ดี จะเสริมให้ผลแห่งความเพียรพยายามมีผลสำเร็จอย่างสูง
ฮวงจุ้ยที่ไม่ดี จะเหนี่ยวรั้งไม่ให้บรรลุถึงเป้าหมาย

– ถ้าดวงชะตาปานกลาง
ฮวงจุ้ยที่ดี จะทำให้เจริญรุ่งเรือง เพราะสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนพลังงานที่ต้องการ รวมทั้งเสริมความสามารถในการคิดอย่างชัดเจน รวมทั้งการตัดสินใจอย่างถูกต้อง
ฮวงจุ้ยที่ไม่ดี จะทำให้ใช้วิจารณญาณอย่างผิดพลาด ส่งผลเสียหายทางด้านการเงิน ทรัพยากรทางวัตถุ หรือสุขภาพ

– ถ้าดวงชะตาอ่อนแอ
ฮวงจุ้ยที่ดี สภาพแวดล้อมจะป้องกันคุณจากการตัดสินใจ และการกระทำที่ผิดพลาด
ฮวงจุ้ยไม่ดี จะทำให้ตกอยู่ในสภาพที่เลวร้าย อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญเสียทางการเงิน ปัญหาในชีวิตและครอบครัว