การเจาะหู

ปัจจุบันผมเห็นเด็กผู้ชายรุ่นใหม่ นิยมเจาะหูกันเป็นจำนวนมาก

ในหลักวิชาโหงวเฮ้งนั้น ติ่งหูจะมีความหมายในเรื่องการอุปถัมภ์ สนับสนุน สุขภาพ กามารมณ์ ฯลฯ

สำหรับผู้ชาย ติ่งหูจะอ่านในเรื่องเกี่ยวกับการวางแผนบริหารจัดการ การที่ผู้ชายไปเจาะหู จึงเท่ากับทำลายโหงวเฮ้งของตัวเอง

ดังนั้นผมขอแนะนำท่านสุภาพบุรษ หรือ บิดามารดาควรดูแลแนะนำบุตรหลานของท่าน อย่างได้ไปเจาะหูเป็นอันขาดครับ เพราะตำหนิแผลเป็นจะติดตัวไปตลอดชีวิต

เด็กชายที่เจาะติ่งหู จะทำให้ความเจริญรุ่งเรืองไม่ยืนนาน แผลเป็นทำให้ถูกริดรอนวาสนา

ชายที่เจาะติ่งหู จะถูกลดทอนความดีงาม และความสำเร็จลดลง ส่งผลไม่ดีต่อวิถีชีวิต

สำหรับหญิงควรเจาะติ่งหู เมื่ออายุเลย 14 ปี (นับจีน) ไปแล้วครับ หากเด็กหญิงเจาะหูเมื่ออายุไม่เกิน 7 ขวบ พ่อแม่จะทะเลาะกันโดยมีสาเหตุมาจากตัวเด็ก ส่วนอายุ 8-14 ขวบ จะทำให้เด็กโตเกินวัยครับ