ประตูหน้าหลังบ้านตรงกัน และประตูสามบาน

door straight

door straight

ข้อกำหนดทางฮวงจุ้ยที่ได้ยินกันอยู่บ่อยๆ คือ เรื่องตำแหน่งของประตูบ้านมีข้อห้ามไม่ให้ประตูหน้าและประตูหนังตั้งอยู่ตรงกันจนเป็นเส้นตรง จะทำให้กระแสพลังที่ดีเมื่อไหลเข้าประตูหน้าบ้านมาแล้ว จะพุ่งผ่านออกหลังบ้านไปอย่างรวดเร็ว ไม่สามารถเก็บพลังที่ดีนี้ไว้ได้ ส่งผลให้โชคลาภสูญหาย เก็บเงินไม่อยู่

หากพิจารณาถึงความหมายและลักษณะที่ดีของพลังชี่ในทางฮวงจุ้ยแล้ว จะพบว่ามีลักษณะสอดคล้องกับระบบการระบายถ่ายเทอากาศบริสุทธิ์ภายในอาคารทั่วไป

บ้านเรือนที่มีสุขลักษณะที่ดีควรเปิดโอกาสให้มีการระบายและถ่ายเทอากาศอย่างสม่ำเสมอ บ้านที่อับทึบอากาศไม่หมุนเวียน จะเป็นที่หมักหมมของเชื้อโรค อากาศเสีย และฝุ่นละอองต่างๆ ส่งผลต่อสุขภาพของสมาชิกภายในบ้าน โดยเฉพาะห้องที่ติดตั้งเครื่องปรับอากาศที่ต้องปิดประตูหน้าต่างอยู่ตลอดเวลา ควรหาช่วงเวลาที่ปิดแอร์เปิดประตูหน้าต่างทิ้งไว้ เพื่อระบายอากาศที่อยู่ภายในห้องทิ้งออกไปเสียบ้าง

การถ่ายเทอากาศบริสุทธิ์จะเกิดจากการไหลเวียนของกระแสลมธรรมชาติ โดยเจาะช่องเปิดของอาคาร (ประตู หน้าต่าง) ให้มีทั้งช่องลมเข้าและช่องลมออก

แต่ถ้าเจาะเปิดเพียงด้านเดียวแม้เป็นทิศที่ลมพัดมาเป็นประจำ กระแสลมก็จะไม่พัดผ่านเข้ามาในอาคาร หรืออาจจะเข้าไปเพียงแค่บริเวณใกล้ๆ ช่องเปิดเท่านั้น สาเหตุเพราะความกดอากาศสูงภายในห้องนั่นเอง

ในกรณีที่เจาะช่องเปิดทั้ง 2 ด้านคือ ประตูหน้าและประตูหลังบ้าน จะส่งผลให้กระแสลมพัดผ่านเข้ามาในบ้านได้เช่นกัน แต่ถ้าประตูหน้าและประตูหลังอยู่ตรงกันพอดี จะทำให้กระแสลมพัดผ่านเข้ามาในบ้านและตรงออกไปอย่างรวดเร็ว ไม่เกิดประโยชน์ในการหมุนเวียนและถ่ายเทอากาศ

ช่องเปิดที่ดีจึงควรเจาะให้อยู่เยื้องๆ กัน เพื่อช่วยให้กระแสลมหมุนวนเวียนภายในบ้านได้มากขึ้น นอกจากจะช่วยถ่ายเทอากาศแล้วยังช่วยให้ผู้อยู่อาศัยรู้สึกเย็นสบายขึ้นด้วย

หลักปฏิบัติของฮวงจุ้ยที่ยึดถืออีกอย่างหนึ่งก็คือ การสร้างให้ประตูสามบานเรียงตรงในแนวเดียวกัน

ด้วยความเชื่อที่ว่าวิญญาณและพลังงานจากชี่ร้ายจะไหลพุ่งในแนวตรงตามช่องประตูด้วยความรวดเร็วและรุนแรง สกัดพลังของผู้อยู่อาศัยภายในบ้าน ส่งผลเสียต่อสุขภาพของผู้อยู่อาศัย

หากมองถึงผลกระทบในเชิงตรรกศาสตร์แล้วจะมีเหตุผลเช่นเดียวกับประตูหน้าและหลังบ้านตรงกัน เพราะอากาศที่ไหลตรงจากประตูบานแรกจะผ่านประตูบานที่ 2 และออกประตูบานที่ 3 ทำให้อากาศภายในไม่สามารถไหลเวียนได้อย่างทั่วถึง เมื่อความอับชื้น ฝุ่นละออง และอากาศไม่มีการถ่ายเท สุขภาพร่างกายของผู้อยู่อาศัยภายในบ้านจะพลอยย่ำแย่ตามไปด้วย

ข้อแนะนำการใช้ประโยชน์จากลม

1. ทิศลมหลักๆ ของประเทศไทยจะพัดมาจากทางทิศใต้ ตะวันตกเฉียงใต้ในฤดูร้อน และพัดมาจากทางทิศเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือในฤดูหนาว หากเปิดช่องหน้าต่างทางทิศนี้ก็จะมีโอกาสได้รับลมอย่างดี

2. พยายามให้ลมที่พัดนั้นผ่านในระดับช่วงตัว

3. สภาพแวดล้อมที่ดี เช่น ปลูกหญ้า หรือมีต้นไม้ จะช่วยให้ลมเย็นขึ้น

4. ใช้พัดลมภายในห้องหรือพัดลมดูดอากาศช่วยในกรณีที่ไม่มีลม เพื่อให้อากาศในห้องถ่ายเท

5. อย่าวางเฟอร์นิเจอร์หรือสิ่งของกีดขวางหรือบังทางลมเข้าออก