ประตูห้องนอนตรงกัน

ในตำราฮวงจุ้ยได้กล่าวไว้ว่า ห้องนอนที่อยู่ตรงกันข้ามหากมีประตูตรงกันจะเกิดการปะทะกันระหว่างชี่ซึ่งออกมาจากห้องทั้งสอง และจะส่งผลต่อเจ้าของห้องที่มีดวงชงกัน ทำให้เกิดข้อพิพาทบาดหมาง

หากมองในเชิงตรรกวิทยาพอจะสรุปได้ว่า โอกาสของความบาดหมางนั้นมีเหตุมาจากความเป็นส่วนตัวที่ลดน้อยลง รวมไปถึงกิจกรรมของฝ่ายหนึ่งอาจจะรบกวนความสงบสุขของอีกคนหนึ่งได้…

ประตูห้องที่ตรงกันส่งผลให้ขาดความเป็นส่วนตัวไม่สามารถเปิดประตูทิ้งไว้ได้ อีกทั้งความชอบที่ไม่ตรงกันอาจสร้างความไม่พอใจให้กับอีกฝ่ายหนึ่งได้

ตัวที่อย่างกล่าวมานี้ไม่ได้หมายความว่า ผู้มีประตูห้องนอนตรงกันจะต้องไม่ถูกกันเสมอไป เพียงแต่โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์เช่นนี้จะมีมากขึ้นเท่านั้นเอง

ประตูห้องนอนที่ตรงกันอาจจะไม่ส่งผลทางลบเลยก็เป็นได้ หากเจ้าของห้องทั้งสองมีความสนิทสนมกันมาก

ในวิชาฮวงจุ้ยระดับสูงตำแหน่งประตูห้องนอนที่ตรงกัน ยังมีความถึงกระแสชี่ที่มีกำลังมาก หากประตูเป็นโชคลาภจะได้ลาภมาก หากเป็นบารมีจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพ หน้าที่การงาน และถ้าเป็นตำแหน่งลาภวิบัติจะมีเรื่องเสียเงิน หรือเกิดเรื่องเลวร้าย