ทิศห้ามกระทบในเดือนกุมภาพันธ์ 2558

หากหลังบ้านหรือทิศดำเนินการเป็นทิศต้องห้าม ก็ไม่ควรซ่อมแซมบ้าน ตั้งย้ายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หัวนอน หรือโต๊ะทำงานนะครับ จะเกิดเรื่องวุ่นวาย เสียหายได้

หากจำเป็นให้ดูฤกษ์ปลอดภัยก่อนดำเนินการทุกครั้ง

แอพฤกษ์ปลอดภัยออนไลน์ คลิกที่นี่!